Jakie podatki w Gminie Tarnów w 2017r ?

28 listopada 2016     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 3353

Podatki 2017

Na początku trochę historii. Starostwo Powiatowe wiosną 2016 roku dokonało modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, współfinansowanej przez Gminę Tarnów. Operacja była przeprowadzona bardzo sprawnie, ale pominięto stosowną akcję informacyjną dla mieszkańców, która mogła uświadomić jaki jest cel modernizacji, jaki to może mieć wpływ na wysokość płaconego przez mieszkańców podatku. Dodatkowo do Radnych docierają sygnały, że w porównywalnych sytuacjach, klasyfikacje gruntów są rozbieżne. Z naszych podatków został sfinansowany wzrost podatków, które płacimy.

Efektem zmian jest wzrost przychodów budżetu Gminy Tarnów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1,6 miliona zł (z około 2,1 mln zł w 2015 roku do 3,6 mln zł w 2017 roku, jeżeli stawki nie zmienią się). Najbardziej odczuwalny jest wzrost obciążeń z tytułu podatku od tzw. terenów mieszkaniowych, gdzie mamy do czynienia z dynamiką 265% w odniesieniu do 2015 roku.

wplywy-z-podatku-od-nieruchomosci

We wtorek, 29 listopada br. podczas sesji Rady Gminy Tarnów będzie głosowana uchwała dotycząca stawek podatkowych w 2017 roku. Już od tygodnia trwa dyskusja na posiedzeniach Komisji stałych Gminy Tarnów. W grę wchodzą 3 propozycje – Wójta Gminy Tarnów, Radnego Józefa Jamroga ze Zgłobic i Radnego Piotra Rybskiego ze Zbylitowskiej Góry, który współpracując z mieszkańcami przygotował obszerny materiał analityczny dotyczący wpływów z podatków do budżetu Gminy Tarnów wraz z uzasadnieniem proponowanych stawek.

proponowane-stawki-2017r

Oczywiście ważna jest troska o finanse Gminy Tarnów, ale nie można dopuścić do tego aby wzrost obciążeń w ciągu 2 lat wynosił kilkaset procent. Propozycja wypracowana w Zbylitowskiej Górze godzi te kwestie, zapewnia wzrost dochodów gminnego budżetu o 11% w ciągu 2 lat, łagodząc jednocześnie skutki przekwalifikowania terenów rolniczych na mieszkaniowe. Poniższy wykres obrazuje opłaty dla posiadacza działki 12 ar i domu 150 m2 według 3 propozycji stawek podatkowych.

symulacja-podatku-dla-przykladowego-domu

Jakie podatki będziemy płacili w 2017 roku pokaże najbliższa sesja Rady Gminy Tarnów i demokratyczne głosowanie Radnych. Dziwić może jedynie fakt, że projekt gminnego budżetu na 2017 rok uwzględnia już stawki proponowane przez Wójta.  Dlaczego ?

Na koniec wypada zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów i weryfikacji podejmowanych tam decyzji, które wpływają na każdego mieszkańca.

 

 

 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *