Co-gdzie-kiedy

19 kwietnia 2015     admin     Zobaczyło: 2725

Harmonogram odbioru odpadów w 2017 r.:   sek3_2017segregacjaPSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychNa skutek porozumienia zawartego z gminą miasta Tarnowa już od 1 lipca 2015 roku, mieszkańcy gminy Tarnów mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne ze swoich posesji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
Takie punkty są dwa: przy ulicy Cmentarnej 31 i Kąpielowej 4 b.Odpady dostarczyć należy samodzielnie, przy ich oddawaniu wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, które można wypełnić na miejscu. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK podane są w regulaminie.Niezużyte i przeterminowane lekiNiezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w niżej wymienionych aptekach:- Punkt Apteczny w Koszycach Małych, ul. Główna 29- Apteka “LIBRA”, Nowodworze 72B

 

źródło; http://gmina.tarnow.pl/aktualnosci/2017/harmonogram/sek3.pdf