Co-gdzie-kiedy

19 kwietnia 2015     admin     Zobaczyło: 4851

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2023 na terenie ZBYLITOWSKIEJ GÓRY 

http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/191-odpady

– w sektorze nr III obejmującym miejscowości: Biała, Błonie, Zbylitowska Góra, Zgłobice oraz Koszyce Wielkie, będzie P.U.H. ECO-TECH Karol Wiśniewski z siedzibą w Stopnicy.

Od 1 stycznia 2023 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny z podziałem na frakcje:

  • plastik, metal, – do worków w kolorze żółtym

  • szkło, opakowania szklane – do worków w kolorze zielonym

  • papier, gazety, tektura – do worków w kolorze niebieskim

  • bioodpady – do pojemników o pojemności 120 l specjalnie przeznaczonych do odbioru odpadów bio

    Nie ma możliwości wystawiania odpadów bio w workach jak do tej pory. Będzie możliwość podstawienia dodatkowych pojemników bio za dodatkową opłatą.

Wszystkie pozostałe odpady, których nie można posegregować należy gromadzić w pojemnikach.

Odpady zmieszane (pojemniki) odbierane będą 1 x na dwa tygodnie, odpady posegregowane w workach 1 x w miesiącu, odpady biodegradowalne od kwietnia do października 2 x w miesiącu a od listopada do marca 1 x w miesiącu ( według harmonogramu).

Od stycznia 2023 r., nie będą odbierane odpady wielkogabarytowe bezpośrednio spod posesji.

Mieszkańcy Gminy mają możliwość nieodpłatnego przekazywania odpadów wielkogabarytowych oraz wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31 oraz Kąpielowej 4b.

Od 1 stycznie 2023 r. stawka opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegnie zmianie. Jak dotychczas wynosić będzie 35,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, natomiast dla osób posiadających kompostownik na odpady BIO opłata będzie wynosić 29 zł miesięcznie od osoby.

W związku z tym, iż stawki opłat nie ulegają zmianie nie będą dostarczane informacje o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Numery kont indywidualnych pozostają bez zmian.

Nie ma konieczności składania nowych deklaracji.

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Na skutek porozumienia zawartego z gminą miasta Tarnowa już od 1 lipca 2015 roku, mieszkańcy gminy Tarnów mogą dodatkowo przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne ze swoich posesji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowie.
Takie punkty są dwa: przy ulicy Cmentarnej 31 i Kąpielowej 4 b.Odpady dostarczyć należy samodzielnie, przy ich oddawaniu wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, które można wypełnić na miejscu. Szczegółowe zasady korzystania z PSZOK podane są w regulaminie.

Niezużyte i przeterminowane leki:

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w niżej wymienionych aptekach:- Punkt Apteczny w Koszycach Małych, ul. Główna 29- Apteka “LIBRA”, Nowodworze 72B