Kategoria: Szkoła i przedszkole

Nie ma jasnego kryterium przekształcania szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów

21 lutego 2015     admin     brak komentarzy

Nie ma jasnego kryterium przekształcania szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów  np. wyniki nauczania, baza dydaktyczna, koszty na jednego ucznia ponoszone w stosunku do utrzymania budynku itp. W gminie nie ma żadnego dokumentu strategicznego dotyczącego funkcjonowania oświaty Brak raportu nt. funkcjonowania już przekształconych placówek kosztów ponoszonych przez gminę na inwestycje w te placówki Przekształcenia w oświacie na terenie Gminy Tarnów...
Czytaj więcej...

IV sesja Rady Gminy trwała 9 godzin, radni zdecydowali o likwidacji i przekształceniach w Zbylitowskiej Górze

11 lutego 2015     admin     1 komentarz

IV sesja Rady Gminy jest prawomocna, obecny na sesji jest Pan poseł Włodzimierz Bernacki. http://www.youtube.com/watch?v=lgDDu-pxE0s http://www.youtube.com/watch?v=SrAE0NoDMrg http://www.youtube.com/watch?v=SrAE0NoDMrg https://youtu.be/SrAE0NoDMrg Szkoła  Przedszkole  Za 16  Za 18  Przeciw 4  Przeciw 3  Wstrzymało się 1 Wstrzymało się 0   Głosowanie na sesji Rady Gminy : IV sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 11 luty 2015 / środa / o godzinach 9 :00  do 18:00 ,...
Czytaj więcej...

Analiza szkoły niepubliczej

7 lutego 2015     admin     brak komentarzy

O wątpliwościach wokół outsourcingu prowadzenia szkół samorządowych   Kryzys demograficzny i nasilające się problemy budżetowe stają się dla samorządów impulsem do poszukiwania nowych, przede wszystkim mniej kosztownych, metod realizacji zadań oświatowych. Prowadzenie szkół pochłania lwią część budżetów samorządowych, a subwencja oświatowa nie pozwala na ich pełne sfinansowanie. Według badań Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Warszawskiego w około połowie gmin wydatki...
Czytaj więcej...

Komisja Oświaty i Komisja ds. Rodziny poparły likwidacje i przekształcenia szkół w Zbylitowskiej Górze

9 lutego 2015     admin     brak komentarzy

Posiedzenie połączonych komisji ( Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców + Komisji ds. Rodziny ) odbyło się w dniu 9 luty 2015 / poniedziałek/ w godzinach od 13 do 20, w sali narad  Urzędu Gminy Tarnów.     Komisja opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Gminy Tarnów i wszystkie projekty zostały przez radnych poparte : - zamiar likwidacji Publicznego Gimnazjum nr4 w Zespole Szkół...
Czytaj więcej...

Przyszłość niepublicznej edukacji

6 lutego 2015     admin     brak komentarzy

Prawdziwe problemy szkół niepublicznych aktualny przykład z Krakowa - luty 2015 . http://www.youtube.com/watch?v=FlgJurJtP5c   Najważniejsze różnice między szkołą publiczną i niepubliczną   Władze gminy Tarnów proponują, aby na bazie likwidowanych wiejskich szkół publicznych (podstawowych i gimnazjów) funkcjonowały szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, prowadzone przez stowarzyszenie. Takie rozwiązanie, abstrahując od jego prawnej dopuszczalności, zmieni funkcjonowanie systemu oświaty. Trzeba zdać sobie sprawę, że podobieństwo...
Czytaj więcej...