Zimowe utrzymanie dróg 2017/2018

12 grudnia 2017     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 928

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje zwalczanie śliskości przez posypywanie solą i piaskiem oraz odśnieżanie dróg gminnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, prace drogowców monitorować będą zamontowane w odśnieżarkach systemy GPS, dzięki czemu wykonawcy będą opłacani jedynie za faktycznie wykonaną pracę, nie zaś za „pozostawanie w gotowości”.

Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych, biorąc pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach. Śnieg będzie usuwany z jezdni i poboczy, oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, parkingi itp.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod numerem telefonu  14 688 0115 lub u miejscowych sołtysów.

Równocześnie informujemy, że za zimowe:

utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Tarnów: telefon 14-621-98-46,

natomiast za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, całodobowy telefon dyżurny: 501-799-432.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *