Zapraszamy na spotkanie dotyczące Programu Rewitalizacji w dniu 12-01-2017 r. /czwartek/ o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Tarnów

5 stycznia 2017     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1269

Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów.Proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi prace nad przygotowaniem systemu wspierania rewitalizacji w Polsce. Jego elementami są m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Działania dotyczące rewitalizacji wpisują się także w szerszy kontekst działań Ministerstwa dotyczących polityki przestrzennej kraju, w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, m.in. w zakresie: przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego,przeciwdziałania suburbanizacjioptymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi, głównie poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield zamiast greenfield, głęboką przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych oraz rekultywację terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze.  Rewitalizacja stanowi jeden z celów głównych, a także jeden z wątków tematycznych w Krajowej Polityce Miejskiej 2023.

Wójt Gminy Tarnów zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz podmioty zainteresowane opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, na kolejne otwarte spotkanie rewitalizacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 sala 207 II p. w dniu 12-01-2017 r. /czwartek/ o godz. 16:30.

W trakcie prac nad programem uwzględnione 3 nasze wnioski. Niestety część obszaru na zagospodarowanie którego mamy pomysły została wykreślona. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać na najbliższych konsultacjach.

uwagi-z-konsultacji-16-12-31-skrot

Obszar objęty rewitalizacją można zweryfikować na poniższej mapie.

zbylitowska-gora-zal-11

Więcej informacji na www.gmina.tarnow.pl w zakładce “Rewitalizacja”

Zapraszamy na konsultacje jak również zachęcamy do przesyłania pomysłów zagospodarowania terenów objętych rewitalizacją na adres stowarzyszeniezbylitowskapl@gmail.com

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *