W 2017 ROKU ZAPŁACIMY NIŻSZE PODATKI !!!

30 listopada 2016     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 2137

Dziesiątki godzin dyskusji i przeprowadzonych analiz przyniosły oczekiwany przez mieszkańców Zbylitowskiej Góry jak i innych miejscowości Gminy Tarnów skutek. Około 600.000 zł zostanie w naszych kieszeniach w 2017 roku. Rada Gminy Tarnów 29 listopada 2017 roku przychyliła się do propozycji wypracowanych w Zbylitowskiej Górze, a na sesji prezentowanych przez Radnego Piotra Rybskiego i zatwierdziła poniższe stawki podatku od nieruchomości:

1

Największa zmiana dotyczy tzw. terenów mieszkaniowych gdzie obniżono stawkę z 18 groszy proponowanych przez Wójta do 11 gr. Zasadniczo wpłynie to na oszczędności w naszych domowych budżetach, które po przeprowadzonej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zostały znacząco uszczuplone. Prezentowaliśmy ostatnio wykres obrazujący obciążenie podatkiem statystycznej nieruchomości w Gminie Tarnów. Dzisiaj aktualizujemy dane i prezentujemy Państwu również wyliczenia na podstawie stawek uchwalonych w ubiegły wtorek.

2

Jak wspominaliśmy na początku, przygotowania do prezentacji i uzasadnienia propozycji trwały bardzo długo. Braliśmy pod uwagę obiektywne przesłanki broniące interesu mieszkańców jak również bezpieczeństwa budżetu gminnego. Bo przecież trzeba postawić znak równości pomiędzy zadowoleniem mieszkańców a silną gminą. Zatwierdzone zmiany powodują wzrost dochodów budżetu o ok. 380.000 zł w odniesieniu do 2015 roku a nie jak wcześniej o prawie milion złotych, a jednocześnie pozwolą nam zaoszczędzić ok. 600.000 zł.

Sama uchwała, symboliczne podniesienie ręki i „naciśnięcie przycisku” to tylko techniczna część kończąca cały proces podejmowania uchwały. Wcześniej prowadzone były kilkugodzinne dyskusje podczas posiedzeń Komisji Stałych Gminy Tarnów. I znów historia się powtarza, znów dziwić może jeden fakt. Podczas komisji Radni większością głosów zatwierdzali stawki proponowane przez Radnego ze Zgłobic – Józefa Jamroga, które nieznacznie korygowały propozycję Wójta (opłaty za tereny mieszkaniowe zmniejszały z 18 gr na 17 gr za 1m2). Za stawkami wypracowanymi w Zbylitowskiej Górze głosował tylko jeden Radny z naszej miejscowości – Piotr Rybski. Komisje miały miejsce 25 i 28 listopada br. Cóż się zdarzyło w ciągu kilkunastu godzin, że poglądy Radnych uległy diametralnej zmianie? Co mogło sprawić,  że wcześniej nie chcieli sprawić mieszkańcom odrobiny ulgi w codziennych wydatkach a później zmienili zdanie ? Miejmy nadzieję, że to siła przekonywania mieszkańców Zbylitowskiej Góry, którzy chcą budować społeczeństwo obywatelskiespołeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych i pewno to jest główny powód dlaczego nie jest lubiane, bo wskazuje władzy błędy i często daje propozycje lepszych, tańszych, skuteczniejszych, szybszych, długofalowych, kreatywnych, twórczych, wydajnych, niezawodnych, korzystnych, kompletnych, funkcjonalnych, efektywnych itd. rozwiązań. Przecież współpraca z takimi osobami może przynieść dużo dobrego dla wszystkich mieszkańców, tym bardziej że jedyną „opłatą” za pomysły jest chęć współpracy, bo nikt nie wystawia faktury ani nie oczekuje zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Drodzy Mieszkańcy, ostatnie dni dowiodły że zaangażowanie przynosi korzyści dla wszystkich. Im większa liczba zaangażowanych mieszkańców, tym większe korzyści dla gospodarstw domowych, miejscowości, gminy, regionu.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *