Uchwała budżetowa gminy Tarnów na 2013 rok

4 stycznia 2013     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 959

Solidarną jednomyślnością wykazali się gminni radni, podejmując jednogłośnie niemal wszystkie uchwały na XXV Sesji Rady Gminy Tarnów, która odbyła się w ostatnim dniu roku, w poniedziałek, 31 grudnia w Radlnej. Wśród podjętych uchwał znalazła się także uchwała budżetowa gminy Tarnów na 2013 rok.
Po stronie wydatków budżet został zaplanowany na poziomie nieznacznie przekraczającym 66 milionów złotych, zaś po stronie dochodów jest to prawie 64 miliony. Tradycyjnie już największymi wydatkami budżetu są te ponoszone na oświatę – w tym roku kwota wyniesie znacznie przekroczy 26 milionów złotych. Na prawie 10 milionów złotych zaplanowane zostały wydatki związane z pomocą społeczną. Z kolei na gospodarkę komunalną gmina przeznaczy około 6,5 miliona złotych. Tradycyjnie ważną pozycję w gminnym budżecie stanowić będą wydatki na inwestycje. W roku 2013 – zarówno na inwestycje drogowe, jak i kubaturowe – gmina planuje przeznaczyć około 10 milionów złotych. Między innymi, rozpocznie się budowa kanalizacji w Łękawce, zaś kolejne etapy budowy kanalizacji zostaną zrealizowane w Zawadzie i Porębie Radlnej, we wszystkich miejscowościach powstaną nowe drogi, chodniki lub ścieżki rowerowe, kontynuowane będą budowy przedszkoli w Zgłobicach i Woli Rzędzińskiej, do użytku zostanie oddany nowy obiekt w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu. W Białej, Radlnej Koszycach Małych i Zbylitowskiej Górze powstaną centra wsi, w tej ostatniej miejscowości dokończona zostanie także inwestycja budowy domu wielofunkcyjnego wraz z przedszkolem. Powstaną też nowe obiekty sportowe: rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy szkole w Koszycach Małych, nowe boiska zostaną zbudowane w Jodłówce-Wałkach, Porębie Radlnej i w Woli Rzędzińskiej i Zawadzie, zaś w Tarnowcu zostanie dokończony „Orlik”. Na niezmienionym poziomie pozostaną dotacje dla klubów sportowych, UKS-ów, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, bibliotek i instytucji kultury oraz dotacje do zabytków. W budżecie zarezerwowane zostały także środki na wykonanie szeregu projektów zapewniających możliwość realizacji inwestycji w następnych latach i skutecznego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w następnym okresie programowania.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *