Światowy Dzień Pszczół, czyli przypomnienie o ważnej roli zapylaczy

22 maja 2022     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 383

W Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, czyli mniej więcej tyle ile gatunków ptaków. Żyją samotnie, w luźno powiązanych grupach lub w rodzinach o skomplikowanym systemie społecznym, zakładając gniazda w ziemi, opuszczonych norach lub dziuplach, pustych łodygach, czy martwym drewnie. Są istotnymi zapylaczami, zarówno roślin uprawnych, jak i dzikich. To właśnie 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół.

Pszczoły na dachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Około ¾ roślin uprawnych wymaga udziału zwierząt w zapylaniu ich kwiatów. I wbrew pozorom, głównymi zapylaczami nie są dobrze nam znane, żyjące w ulach, hodowlane pszczoły miodne, lecz przede wszystkim pszczoły dzikie, często gatunki samotnicze. I to właśnie one są też szczególnie narażone na zagrożenia wynikające ze zmian w środowisku.

Pamiętajmy o roli, jaką zapylacze odgrywają w całym ekosystemie. Każdy z nas może podjąć inicjatywę, która przyczyni się do ich ochrony – na dachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska od kilku lat mamy zainstalowane ule, które zamieszkuje 300 tys. pszczół

– podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Każdy z nas może włączyć się w działania służące pszczołom:
·       w ciepłych i nasłonecznionych skrajach lasów, w wąwozach, lasostepach, w dolinach rzecznych, w winnicach, a także w przydomowych sadach i ogrodach, na obrzeżach osiedli, na terenach zielonych miast oraz w wiejskich przestrzeniach możemy pozostawiać spróchniałe lub suche drewno (np. ściany drewnianych budynków, płoty, itp.) oraz usychające pnie drzew. Będzie to idealnym „domem” dla owadów.
·       schronienie, szczególnie na zimę możemy zapewnić, przygotowując drewniane klocki, najlepiej z drewna wierzbowego, z nawierconymi otworami o średnicy 10, 15, 20 mm i długości 10, 15 i 20 cm (nie należy stosować żadnych substancji konserwujących do powlekania drewna), klocki te powinniśmy umocować na wysokości 3 metrów, w miejscach osłoniętych od wiatru i deszczu, np. przy stodołach, altanach,
·       możemy zapewnić bazę pokarmową dla owadów zapylających np. poprzez zakładanie łąk kwietnych. Warto zamienić trawniki na pełne kwiatów i ziół łąki, które są przyjazne nie tylko owadom ale i innym zwierzętom.

Ważne jest także, aby dbać o różnorodność biologiczną, nie tylko na terenach dzikich, lecz też w miastach i na wsiach. Do minimum ograniczmy koszenie trawników, pozwólmy rosnąć łąkom kwietnym. Sadźmy rodzime gatunki roślin – kwiatów, krzewów i drzew. Przywracajmy na wsiach miedze i zadrzewienia śródpolne, będące siedliskiem wielu gatunków.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *