Przymiarki urzędu Gminy Tarnów do wykonania projektów ulic: Miłej i Wątok

5 maja 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1121

Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Miła, od ul. Sportowej do ul. Przeczna droga ok. 450mb – IR.7012.18.2015


 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Miła, od ul. Sportowej do ul. Przeczna droga ok. 450mb.

1.Stan istniejący
droga w osiedlu domków jednorodzinnych
nawierzchnia bitumiczna szer. ok. 3.0-3,5m
w obrębie drogi występują sieci infrastruktury obcej
odwodnienie drogi poprzez retencję terenową
Lokalizacja – Gmina Tarnów m. Zbylitowska Góra – dz. nr 702/5; 708; 985/3 i inne

2. Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania. Szerokość podstawowa projektowanej drogi 5.0m ze zwężeniami w miejscach ograniczeń terenowych. Wykonanie projektu powinno poprzedzić wykonanie koncepcji projektowej będącej podstawą do uzyskania zgód na wejście w działki obce, od ich właścicieli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej oceny przygotowanej koncepcji. Wymagane jest szczegółowe rozpoznanie warunków do projektowania w terenie .

III . Przewidywany zakres projektu
– droga – ciąg główny ok. 450m
– odwodnienie – kanał deszczowy – zakres uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych, zapewniających poprawne odwodnienie drogi i przyległego terenu. Przy projektowaniu kanału deszczowego należy rozważyć możliwość jego odprowadzenia do pobliskiej sieci kanalizacji lub odprowadzenie w teren. W przypadku włączenia do kanalizacji deszczowej należy rozpoznać stan istniejącego kanału i możliwość włączenia oraz uzyskać zgodę i warunki włączenia od administratora kanału. W przypadku odprowadzenia projektowanego kanału w teren należy sporządzić operat wodno prawny.
– ewentualne projekty branżowe przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury obcej zlokalizowanej w pasie drogowym kolidujących z elementami projektowanymi, wynikające
z warunków i uzgodnień branżowych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Wątok, od ul. Spacerowej do ul. Kaweckiego ok. 380mb – IR.7012.17.2015


 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Wątok, od ul. Spacerowej do ul. Kaweckiego ok. 380mb.

1. Stan istniejący
droga w osiedlu domków jednorodzinnych
od strony ul. Spacerowej na dł. ok. 130m droga o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 3.0m
od strony ul. Kaweckiego na dł. ok. 150m jezdnia częściowo o nawierzchni bitumicznej, częściowo o nawierzchni z betonowych płyt drogowych.
w obrębie drogi występują sieci infrastruktury obcej
odwodnienie drogi poprzez retencję terenową.

Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania. Szerokość projektowanej drogi zmienna w zależności od dostępności terenu. Ograniczenia w dostępności wynikają z usytuowania istniejących ogrodzeń oraz szerokości działki drogowej. W miejscach wynikających z warunków technicznych oraz możliwości terenowych zaprojektować „zatoki mijankowe”. Pozyskanie terenów prywatnych uwarunkowane jest uzyskaniem zgód na wejście w teren od ich właścicieli. W tym celu należy wcześniej wykonać i przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcję wstępnych rozwiązań projektowych.
Przedmiotowy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
III. Przewidywany zakres projektu
– droga – ciąg główny ok. 380m
– odwodnienie – kanał deszczowy – zakres uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych, zapewniających poprawne odwodnienie drogi i przyległego terenu. Istnieje możliwość włączenia projektowanego kanału deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kaweckiego na odcinku pomiędzy ul. Wątok i ul. Skotnik.
Z powodu braku szczegółowej inwentaryzacji kanału należy rozpoznać jego stan istniejący
i możliwości włączenia. Włączenie wykonać za zgodą i na warunkach administratora sieci kanalizacji deszczowej.
– ewentualne projekty branżowe przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury obcej zlokalizowanej w pasie drogowym kolidujących z elementami projektowanymi, wynikające
z warunków i uzgodnień branżowych.

ul.Wątok

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *