Prawomocny wyrok sądu w sprawie motodromu w Zbylitowskiej Górze

16 lutego 2020     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1201

Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację byłego dzierżawcy nieruchomości, na której znajdował się tzw. motodrom. Tym samym wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 28 listopada 2018 roku o wydanie nieruchomości oraz wypłacenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na rzecz Gminy stał się prawomocny. Oznacza to, że wszelka działalność na terenie należącym do Gminy, na którym znajduje się tzw. motodrom, prowadzona jest bezprawnie.

W związku z ostatecznym, korzystnym dla Gminy Tarnów, orzeczeniem Sądu Urząd podjął niezbędne działania w celu zabezpieczenia terenu przed nieuprawnionym jego dalszym użytkowaniem. Niestety pomimo jednoznacznego werdyktu Sądu w lutym br. zostały zaplanowane kolejne wydarzenia na torze. W związku z tym Urząd Gminy Tarnów podjął dalsze kroki, by prowadzona działalność, uciążliwa dla mieszkańców Zbylitowskiej Góry, została definitywnie zakończona. W tym celu Gmina złożyła pisemne zawiadomienia do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dotyczące planowanych terminów wydarzeń na torze z jednoczesnym wnioskiem o ochronę własności gminy i zabezpieczenie tego terenu przed dalszym bezprawnym jego użytkowaniem. Ponadto Urząd wystąpił także do byłego dzierżawcy nieruchomości z pisemnym oświadczeniem jednoznacznie zakazującym dalszego użytkowania terenu należącego do Gminy oraz organizowania na nim wszelkich wydarzeń. Należy też nadmienić, że w organie nadzoru budowalnego toczy się postępowanie w sprawie legalności budowli. Ponadto sama działalność – prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia podstawowego – otrzymała negatywną ocenę Wydziału Kontroli Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wszelkie użytkowanie tego terenu nie tylko nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, lecz także negatywnie oddziałuje na otoczenie przez uciążliwy, nadmierny hałas.

Przypomnijmy, że w 2012 roku Gmina wydzierżawiła teren w Zbylitowskiej Górze na realizację programu dydaktycznego „Szybcy na torze – bezpieczni na drodze”. Dzierżawca używał jednak teren w sposób sprzeczny z umową. W związku z powyższym Gmina na początku 2017 roku rozwiązała umowę dzierżawy, jednak dzierżawca rozwiązania umowy nie uznał, a tzw. motodrom nadal działał. Sprawa trafiła do Sądu, pierwsza rozprawa odbyła się w sierpniu 2018 roku, następnie w listopadzie 2018 roku zapadł wyrok nakazujący wydanie nieruchomości Gminie Tarnów oraz zapłacenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez dzierżawcę. Dzierżawca wystąpił z apelacją do Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sąd drugiej instancji oddalił apelację. Tym samym wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie z listopada 2018 r. stał się prawomocny. Oznacza to, że wszelka działalność prowadzona na terenie należącym do Gminy Tarnów jest bezprawna.

Oczekujemy, że były dzierżawca usunie z tego terenu mienie ruchome stanowiące jego własność, a organa ścigania uniemożliwią bezprawne organizowanie kolejnych imprez. Natomiast o dalszym użytkowaniu nieruchomości będą decydować radni Gminy Tarnów po zapoznaniu się z opinią społeczności Zbylitowskiej Góry – konkluduje Zastępca Wójta Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik.

źródło :http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/434-jest-prawomocny-wyrok-sadu-w-sprawie-motodromu-w-zbylitowskiej-gorze

 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *