LISTY RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SOSW W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE DO ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

25 maja 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 2035

NOWE informacje w Kronice krakowskiej TVP

TVP Kraków 2

link: http://krakow.tvp.pl/20275126/niepewny-los-osrodka-dla-niepelnosprawnych

List Rodziców do Starosty Powiatu Tarnowskiego.

Zbylitowska Góra, 19.05.2015

Starosta Powiatu
Tarnowskiego
Roman Łucarz
Szanowny Panie Starosto,
My, Rodzice uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, zwracamy się z prośbą o pomoc władz Powiatu. Zaniepokojeni doniesieniami prasowymi z radia i telewizji, w trosce o przyszłość naszych dzieci pragniemy prosić o pomoc w pozostawieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji. Ogromnie martwimy się o nasze dzieci, które obciążone są mnóstwem problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych i fizycznych. Na co dzień walczymy o każdy, nawet najmniejszy, krok na drodze do ich rozwoju. Boimy się, że lata naszego wysiłku mogą zostać zaprzepaszczone przez decyzję o zmianie lokalizacji Ośrodka, który jest dla naszych dzieci drugim domem.
Jako Rodzice wyrażamy zdecydowany protest przeciw przeniesieniu Ośrodka. Jakakolwiek inna lokalizacja wiązałaby się z problemami logistycznymi, lokalowymi, a nade wszystko psychicznymi i emocjonalnymi naszych pociech. Niemożliwe jest zapewnienie dojazdów wszystkim dzieciom obecnie uczęszczającym do Ośrodka. Warto podkreślić, że w czasach kiedy szkoły mają trudności z utrzymaniem stanu ilościowego w klasach, w Ośrodku co roku przybywa naszym dzieciom kolegów i koleżanek – jest to m.in. zasługa niezwykłej lokalizacji Ośrodka. Ta sama szkoła przeniesiona w inne miejsce będzie poważnie zagrożona „naturalną śmiercią”- napływ nowych uczniów zostanie zastopowany, a i część dotychczasowych uczniów będzie musiała zrezygnować z nauki ze względu na niedogodności transportowe. Ponadto cieszymy się, że ze względu na bliskość miasta dzieci mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym Tarnowa, funkcjonując równocześnie na co dzień w cichym i bezpiecznym otoczeniu Zbylitowskiej Góry.
Niepokoi nas podejście Władz do spraw osób niepełnosprawnych i próby izolowania naszych dzieci od środowiska, w którym czuły się akceptowane i potrzebne. Nie chcemy umieszczenia naszych dzieci w odległym miejscu, w którym byłyby zepchnięte na margines społeczeństwa. Trwające długie lata działania integracyjne dały fantastyczny efekt. Mamy ogromnie pozytywne doświadczenia związane z edukowaniem społeczeństwa pod kątem integracji z osobami z upośledzeniem umysłowym, jakie ma miejsce w Zbylitowskiej Górze. Dzięki lokalizacji oraz wyposażeniu Ośrodka (m.in. w krytą ujeżdżalnię do hipoterapii, która możliwa była dzięki inwestycjom władz samorządowych Powiatu Tarnowskiego) nasze dzieci wielokrotnie mogły uczestniczyć w różnorodnych projektach unijnych i innych, pomagających w rehabilitacji i integracji Naszych Dzieci.
Pragniemy uświadomić Osobom Decyzyjnym ryzyko problemów psychopedagogicznych związanych ze zmianą miejsca Ośrodka. Boimy się zahamowania lub cofnięcia rozwoju dzieci, zaprzepaszczenia efektów terapii i edukacji. Należy podkreślić, że utrata poczucia bezpieczeństwa i duże zmiany życiowe (a taką jest zmiana miejsca nauki) mogą spowodować zwiększenie częstotliwości i nasilenie zachowań trudnych, takich jak agresja, moczenie się, ataki padaczki, nasilenie zachowań lękowych (aż do lęku uniemożliwiającego wyjście z domu), wycofanie z kontaktu aż do utraty kontaktu dziecka z opiekunem i otoczeniem. Adekwatna relacja terapeutyczna jest warunkiem terapii. Minimalny kontakt z otoczeniem jest warunkiem normalnego codziennego funkcjonowania, które może zostać zaburzone i w drastyczny sposób nas jako rodziców obciążyć. Mogą nasilić sie zaburzenia psychiczne. Boimy się powrotu do stanu wyjściowego, zahamowania rozwoju, uwstecznienia się naszych dzieci. Obawiamy się cofnięcia efektów terapii – zamknięcia się w sobie, pojawienia się lęku, zaburzeń relacji społecznych, zahamowania lub cofnięcia w rozwoju poznawczym, zaburzeń pamięci. U części dzieci może powrócić częściowy lub zupełny brak komunikacji werbalnej. Boimy się utraty korzyści związanych z integracją społeczną możliwą w naszym Ośrodku, dzięki lokalizacji, sąsiedztwu innych szkół, wielu imprezom integracyjnym i obecności stajni, przyciągającej wiele osób z zewnątrz. Jest to integracja, w której nasze dzieci są w komfortowej sytuacji gospodarzy, kompetentnych w dziedzinach atrakcyjnych dla gości (np. jeździe konnej). Poważnym ryzykiem może być spadek motywacji, niechęć do nauki i uczestnictwa w terapii w nowym miejscu, nasilenie oporów przed kontaktami międzyludzkimi.
Prosimy o pozostawienie Ośrodka w dotychczasowym miejscu i umożliwienie naszym dzieciom dalszego rozwoju, a także niezaprzepaszczenie inwestycji poczynionych w ciągu ubiegłych lat przez samorząd powiatu.
W imieniu Rodziców wychowanków Ośrodka

____________________________________________________________________________

LIST PRACOWNIKÓW SOSW W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE DO ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

Szanowni Państwo
Zarząd Powiatu
Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Grono Pedagogiczne, Dyrekcja oraz Pracownicy SOSW kierujemy do Państwa nasze stanowisko w sprawie zasadności i konieczności pozostawienia SOSW w dotychczasowym miejscu. Prosimy o uwzględnienie w podejmowanych decyzjach również naszego zdania. Mamy obawy, że względy merytoryczne, dla których na całym świecie opiera się funkcjonowanie placówek specjalnych w tym przypadku zostają pomijane.
Szanowni Państwo podejmujecie decyzje w sprawie warunków rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Natomiast nie konsultują Państwo z gronem pedagogicznym i z rodzinami dzieci tego, jakie warunki są potrzebne dzieciom niepełnosprawnym umysłowo. W toczących się dyskusjach i podejmowanych decyzjach jest pomijana elementarna wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny, rehabilitacji, psychoterapii i zastępowana względami ekonomicznymi.
Aspekty podmiotowe i merytoryczne powinny być wartością pierwszoplanową. Nie mogą stanowić skutku ubocznego ekonomicznych transakcji. Aspekty merytoryczne to branie pod uwagę dorobku naukowego wiedzy specjalistycznej, która określa podstawy organizowania i prowadzenia ośrodków dla dzieci upośledzonych.
Wśród czynników kształtujących rozwój dziecka wiedza specjalistyczna wymienia: genetykę, środowisko, wychowanie oraz aktywność własną. Dzieci nasze genetycznie są od urodzenia dysfunkcyjne. Pozostają im kolejne czynniki, wśród których właściwe i adekwatne środowisko pełni rolę szczególną. I właśnie tego czynnika chcecie Państwo pozbawić dzieci. Właściwy dobór środowiska to warunek konieczny by móc mówić o niezbywalnym prawie dzieci niepełnosprawnych do wszechstronnego rozwoju.
Lokalizacja, którą tworzy miejsce w Zbylitowskiej Górze spełnia wszystkie kryteria odpowiedniego środowiska naturalnego do rozwoju, wychowania i aktywności własnej. Integruje ze sobą wszystkie czynniki wpływające na rozwój dzieci. Naturalne walory tego miejsca to lokalizacja, przestrzeń, przyroda, hippoterapia, rekreacja konna, integracja społeczna, imprezy kulturalne, artystyczne, plenerowe, sportowe. Takiego miejsca nie da się odtworzyć i przenieść gdzie indziej.
Dzieci i ich rodziny otrzymują w tym konkretnym miejscu dobro, które jest unikatowe i wyjątkowe na skalę całego kraju. By wymienić stały dostęp do nieograniczonej rehabilitacji konnej angażującej sferę fizyczną i psychiczną (umysłową, motywacyjną, emocjonalną, społeczną). Poprzez działania hippiczne miejsce w Zbylitowskiej Górze jest naturalnym środowiskiem dla niewymuszonej integracji. Przyjeżdżają tu dzieci i dorośli z całego powiatu by poprzez konie, imprezy artystyczne, sportowe poznawać niepełnosprawność i uczyć się postawy, o której tak pięknie pisał ksiądz Twardowski: „ gdyby wszyscy mieli po równo nikt nikomu nie byłby potrzebny”.
W tym miejscu dzieci zdobyły wielu przyjaciół, którzy pomagają nam w codziennym sprawach.
Większość rodziców powierzyła dzieci naszej opiece biorąc pod uwagę tę konkretną lokalizację i szczególne atrybuty placówki, którymi są park, stadnina, możliwość jazdy i rehabilitacji konnej, tradycje w integracji społecznej, imprezy artystyczne i kulturalne wynikające z walorów naturalnych tego miejsca. W sytuacji przeniesienia ośrodka rodzice wezmą swoje dzieci. A większość z nas może stracić pracę. Nie możemy dopuścić do tego, aby wszystkie decyzje opierały się na ekonomicznym rachunku. Wartością jest człowiek a my wszyscy mamy wobec dzieci mniej sprawnych od nas moralną odpowiedzialność.
Szanowni Państwo rozumiemy istniejące obiektywnie trudności finansowe ale ufamy, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Przeniesienie ośrodka w inne miejsce to dla Starostwa nadal duże straty przedmiotowo-finansowe, straty w zakresie public relations powiatu oraz straty społeczne; a dla dzieci, ich rodziców i dla nas potężne straty podmiotowo – moralne ale i również budżetowe. Przede wszystkim z placówki odejdą dzieci i idące za nimi państwowe dotacje. Przeniesienie ośrodka w inne miejsce to konieczność przygotowania przez Powiat niezbędnych warunków uwzględniających przynajmniej dotychczasowy standard określany specyfiką pracy z upośledzonymi umysłowo dziećmi. A to będą dalsze i niepotrzebne nakłady finansowe.
Przenosząc ośrodek Starostwo nadal będzie musiało zapłacić cenę bezumownego wynajmu (około 3 miliony zł), straci obiekt do hipoterapii ( około 1.5 miliona zł) oraz budynek nowej szkoły zbudowany ze środków publicznych. Zostawiając Ośrodek mamy wszystkie dzieci i subwencje. Dotychczasowa lokalizacja ośrodka pozwala na poszerzanie oferty edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej np. poprzez utworzenie przedszkola integracyjnego, ponadto warsztatów terapii zajęciowej lub aktywizacji zawodowej, na które ośrodek otrzyma państwowe dotacje. Ale wszystkie nasze plany są możliwe tylko przy zachowaniu Ośrodka w dotychczasowym miejscu. Kwota, którą Starostwo zapłaci w ostatecznym rozrachunku pozostawiając nas w Zbylitowskiej Górze to tylko ponad milion złotych. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym umysłowo godnych warunków rozwoju nie może mieć ceny ponieważ to nasz wspólny społeczno- moralny obowiązek.
Szanowni Państwo nie możemy pozwolić na przeniesienie placówki, gdyż będzie to koniec Ośrodka i Szkoły, koniec pięknej tradycji integracji i służby osobom mniej sprawnym od nas w Powiecie.

Z wyrazami szacunku
Społeczność Ośrodka

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *