List Andrzeja Grabowskiego do Wójta Grzegorza Kozioła

16 stycznia 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 912

 W. Sz. Pan
Wójt
Grzegorz Kozioł
Urząd  Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów

           Szanowny  Panie Wójcie, 

mam niewątpliwą przyjemność wysłania do Pana  najnowszego numeru Magazynu „ISKRA” , który od wielu lat ukazuje się pod patronatem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Związku Literatów Polskich w Warszawie. Pismo jest  obecne od wielu lat poprzez naszych współpracowników oraz organizacje kulturotwórcze w wielu krajach świata. Od Alaski po  Australię.

            W obecnym numerze  przypominamy o najsłynniejszej placówce oświatowej,
jaka znajduje się pod Pana jurysdykcją i opieką w Zbylitowskiej Górze, a której osiągnięcia i sukcesy mam możliwość obserwować od momentu nadania jej imienia “Kawalerów Orderu Uśmiechu.”  Możemy i powinniśmy być dumni, że ta placówka rokrocznie wypuszcza w świat  godnych tego imienia absolwentów, którzy są później najlepszymi ambasadorami własnej Małej Ojczyzny, bo w wielkim szacunku do niej zostali wychowani, a zawdzięczają to właśnie  wyniesionej ze swojej pierwszej szkoły  wieloletniej, pięknej tradycji. Podkreślają to później nieomal na każdym kroku podczas dalszej edukacji, udziału w zewnętrznych czy ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

      To jest Szanowny Panie Wójcie Szkoła z Klasą! Warto tej placówce dalej poświęcać większą uwagę,  wspierając jej wszelkie przedsięwzięcia, bo była i jest lokomotywą postępu oświatowego i najlepszym promotorem gminnych talentów.
        Ponieważ z wielkiej Rodziny Kawalerów Orderu Uśmiechu, do której należy wybitne grono światowych autorytetów, a patronuje jej Najzacniejszy z nas, nasz rodak  św. Jan Paweł II, jako jedyny mieszkam w naszym regionie,  angażuję się w życie słynnego Zespołu Szkół  Publicznych w Zbylitowskiej  Górze.
       Podziwiam i jestem pełen uznania dla prowadzonej od lat pracy edukacyjno-wychowaczej kadry pedagogicznej i co nie mniej ważne zaangażowanie w życie społeczne szkoły Księdza Proboszcza i Rodziców.
      Tym samym wobec krążącej w regionie nieoficjalnej wieści o chęci likwidacji Zespołu Szkół  w Zbylitowskiej Górze wyrażam w imieniu własnym i Światowej Rodziny Kawalerów Orderu Uśmiechu najwyższe zaniepokojenie zwracając się
z pytaniem, czy wieści  o likwidacji słynnej placówki są prawdziwe? Czy też mogę  Przyjaciół, jak najszybciej zawiadomić, że to jedna z tych wieści, jakie wystawiają naszą wiarę w służbę społeczną na próbę.
                                                             

                                                                                               (-) Andrzej Grabowski

 

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *