Które inwestycje w gminie Tarnów są najważniejsze i najpilniejsze ?

12 marca 2013     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 841

Konsultacje w gminie Tarnów odbędą się 13 marca 2013 roku. Możliwość wyrażenia swojej opinii i przekazania propozycji mają wszyscy mieszkańcy. Mogą je przesłać drogą elektroniczną na specjalnie uruchomiony adres e-mailowy: biuro@romanciepiela.pl .
Wicemarszałek Roman Ciepiela w Gminie Tarnów.
W ramach konsultacji z samorządami, organizacjami pozarządowymi i liderami lokalnymi subregionu tarnowskiego, wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela odwiedzi gminę Tarnów. Spotkanie będzie dotyczyło inicjatyw prorozwojowych, w tym inwestycji o charakterze strategicznym w naszej gminie. Celem jest wypracowanie wniosków, które pomogą optymalnie wykorzystać szanse unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
– Opracowaliśmy już strategię rozwoju województwa do roku 2020 oraz programy strategiczne, przygotowujemy listę najistotniejszych i najkosztowniejszych przedsięwzięć, w rozbiciu na poszczególne subregiony Małopolski – mówi wicemarszałek Roman Ciepiela. – Plany te, choć bardzo rozległe, nie wyczerpią w pełni możliwości, które dadzą kolejne transze unijnego wsparcia. Chcemy je wykorzystać jak najlepiej, w interesie mieszańców wszystkich samorządów naszego województwa. Stąd idea szerokich konsultacji, połączonych z wizytami w gminach. Chcę bezpośrednio spojrzeć na lokalne potrzeby, a także poznać opinie oraz propozycje działań prorozwojowych.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *