Gminny samorząd wraz z policją zapraszają na debatę

4 lutego 2016     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1207

„Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” – pod takim hasłem w środę 10 lutego w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu odbędzie się debata społeczna, na którą mieszkańców zapraszają wspólnie policja i gminny samorząd.

Debata odbędzie się z inicjatywy komendantów Komisariatów Policji Tarnów-Centrum i Tarnów-Zachód Jana Pytki i Piotra Dubiela oraz wójta Grzegorza Kozioła. W planie spotkania znajdą się między innymi: ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, oraz kwestie dotyczące tworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. Na pewno nie zabraknie także czasu na dyskusję.

– Podczas spotkań z mieszkańcami wielokrotnie miałem okazję przekonać się, jak bardzo kwestie związane z bezpieczeństwem są dla nich ważne. Jestem przekonany, że taka debata jest wyjściem naprzeciw potrzebom społecznym i zachęcam mieszkańców do wzięcia w niej udziału – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł.

Poprzednia taka debata miała miejsce w 2014 roku.

źródło: http://www.gmina.tarnow.pl/

RELACJA Z DEBATY

W środę, 10 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu odbyła się debata pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Podczas tego spotkania samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz przybyli na spotkanie mieszkańcy debatowali z przedstawicielami policji na temat bezpieczeństwa w gminie Tarnów. Samorząd gminy Tarnów reprezentowała zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz.

Spotkanie rozpoczął zastępca Komendanta Miejskiego Policji podinsp. Witold Ślęzak, który między innymi przedstawił założenia programu tworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce, ma ona powstać do końca lutego, a służyć będzie m. in. optymalizacji struktur policji. – Żeby ta mapa była pełna, spotykamy się na takich debatach, aby zapoznać się z Państwa spostrzeżeniami co do bezpieczeństwa – podkreślał Witold Ślęzak.

Następnie kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym przedstawił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podinsp. Władysław Szydłowski, a po nim głos zajęli zastępcy Komendantów Komisariatów Policji Tarnów-Centrum i Tarnów-Zachód: podinsp. Krzysztof Ryba i nadkom. Dariusz Tybon, którzy zaprezentowali wyniki pracy swoich komisariatów dotyczące terenu gminy Tarnów. Obaj komendanci zgodnie podkreślali wysoką wykrywalność przy równoczesnym spadku liczby przestępstw, bądź w niektórych przypadkach – utrzymywania się ich na tym samym poziomie.

Następnie głos zabrał komendant Straży Gminnej Marian Marszałek, który przedstawił m. in. statystykę interwencji strażników oraz wskazał miejsca potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa w poszczególnych miejscowościach gminy Tarnów. Zostały one określone następująco:

 • · Biała – rejon remizy OSP
 • · Błonie – rejon szkoły oraz zlokalizowanego przy niej boiska wielofunkcyjnego
 • · Koszyce Małe – okolice cmentarza oraz stacji paliw
 • · Koszyce Wielkie – centrum wsi
 • · Łękawka – rejon szkoły
 • · Nowodworze – otoczenie Domu Ludowego, przychodni oraz przystanku MPK
 • · Poręba Radlna – otoczenie szkoły i boiska wielofunkcyjnego za szkołą, lapidarium oraz tzw. bunkier
 • · Radlna – plac zabaw w centrum wsi, rejon sklepów i przystanku MPK
 • · Tarnowiec – rejon dawnego POM, przedszkola oraz zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ul. Na Młyny
 • · Wola Rzędzińska I – teren za cmentarzem i za szkołą oraz centrum wsi
 • · Wola Rzędzińska II – teren parkingu przy basenie oraz remizy OSP
 • · Zawada – rejon przy szkole oraz centrum miejscowości przy kościele
 • · Zbylitowska Góra – tzw. „Górka” naprzeciw centrum wsi
 • · Zgłobice – rejon szkoły oraz plac zabaw przy boisku wielofunkcyjnym (ul. Tęczowa)

Podkreślono także, że na plan pierwszy wysuwają się zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W trakcie debaty nie zabrakło dyskusji. Obecni na debacie nie szczędzili słów pochwał pod adresem dzielnicowych, pojawiła się też m. in. kwestia bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej 977 w Tarnowcu i Porebie Radlnej, w szczególności pomiaru prędkości przy szkole w Tarnowcu oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych. Wypowiadali się m. in. sołtys i radny z Tarnowca Jan Nowak, dyrektor ZSP w Tarnowcu Anna Chmura, sołtys Poręby Radlnej Wojciech Hońdo czy sołtys i radny z Woli Rzędzińskiej Mieczysław Nytko. Na głosy te odpowiadał podinsp. Witold Ślęzak, który zachęcał również do współpracy z policją i zgłoszeń dokonywanych również anonimowo. Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślał, że najbardziej poprawia je budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zachęcał do noszenia odblasków również w terenie zabudowanym. Zapowiadał także częstszą organizację tego typu spotkań.

Debatę zakończyła słowami podziękowań zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *