Kategoria: Zbylitowska Góra

Najpiękniejsza Małopolska Wieś.

28 maja 2023     admin     brak komentarzy

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO po raz VII zorganizował konkurs na  Najpiękniejszą Małopolską Wieś. Nie mogło nas tam zabraknąć ! W czwartek 25.05.2023 r. reprezentacja Zbylitowskiej Góry stawiła się w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, by stanąć w szranki wraz innymi dwunastoma miejscowościami z całej małopolski aby rywalizować o tytuł Najpiękniejszej wsi. Naszym zadaniem było przedstawienie i przekonanie Komisji, że Zbylitowska Góra...
Czytaj więcej...

Tarnowskie Temi.pl pisze o konflikcie wokół LKS Dunajec Zbylitowska Góra

6 kwietnia 2023     admin     brak komentarzy

link do artykułu na stronach Temi.pl " Awantura o młodych piłkarzy" .https://www.temi.pl/region/powiat-tarnowski/awantura-o-mlodych-pilkarzy
Czytaj więcej...

Kto może brać udział w zebraniu LKS Zbylitowska Góra?

11 kwietnia 2023     admin     brak komentarzy

 Na zebranie sprawozdawczo wyborcze LKS Dunajec Zbylitowska Góra nie zostali wpuszczeni członkowie wspomagający LKS pomimo wysłanych zaproszeń . Jest to sytuacja bez precedensu. Zarząd klubu LKS Dunajec Zbylitowska Góra początkowo zaprasza członków wspomagających a następnie uniemożliwia im wzięcia udziału w zebraniu. Na takiej liście znaleźli się min. Szkoła Podstawowa, Ochotnicza Straż Pożarna i inni. Na zebranie nie zostali również wpuszczeni...
Czytaj więcej...

LKS „Dunajec” Zbylitowska Góra na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 11 kwietnia 2023 r. o godz. 18:30 na terenie stadionu przy ul. Sportowej 1 w Zbylitowskiej Górze

4 kwietnia 2023     admin     brak komentarzy

OGŁOSZENIEZarząd LKS „Dunajec” Zbylitowska Góra zaprasza członków zwyczajnych i wspierających LKS „Dunajec” Zbylitowska Góra na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 11 kwietnia 2023 r. o godz. 18:30 na terenie stadionu przy ul. Sportowej 1 w Zbylitowskiej Górze. Porządek zebrania : • otwarcie zebrania ,• wybór komisji skrutacyjnej ,• wybór prowadzącego oraz protokolanta zebrania, • sprawozdanie Zarządu z działalności, • sprawozdanie...
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra, Zgłobice i Koszyce Wielkie

20 marca 2023     admin     brak komentarzy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
Czytaj więcej...