Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Publicznego Przedszkola i Publicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze

25 stycznia 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 25915

Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Publicznego Przedszkola:
A)Wyniki nauczania:
●bardzo wysoka ocena przez Kuratorium Oświaty w Krakowie (szczegóły mogą przedstawić pracownicy przedszkola);
●Przedszkole zorganizowało dwa projekty unijne z POKL – bezpłatne zajęcia dla dzieci;
●Przedszkole uzyskało m.in. certyfikat: ”Przedszkole w ruchu”; „Kubusiowi przyjaciele natury”;
●dobre przygotowanie do startu w szkole – świadczy o tym przenoszenie dzieci na „ostatni rok” do przedszkola w Zbylitowskiej Górze np. z przedszkola przyklasztornego;
●zapewnienie ciągłości edukacji – integracji dzieci w jedną grupę / klasę już na poziomie przedszkola ułatwia start w szkolnej rzeczywistości;

B)Koszty funkcjonowania / utrzymania:

●rodzice w przedszkolu publicznym nie ponoszą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu, płacą za każdą godzinę poza podstawą – 1 zł.
●w przedszkolu niepublicznym podstawa programowa jest bezpłatna tylko dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym i zapisanych na 5 godzin, pozostałe dzieci dotyczy opłata stała;
●możliwość obniżenia kosztów poprzez utworzenie czwartego oddziału – w roku szkolnym 2014 / 15 było zapotrzebowanie (odpowiednia ilość chętnych) na utworzenie 4 oddziałów w przedszkolu – realizacja została zablokowana decyzją Wójta;
●brak możliwości określenia rzeczywistych kosztów funkcjonowania przedszkola (także na potrzeby przejęcia przez stowarzyszenie) – czas funkcjonowania jest zbyt krótki, aby szacować koszty, ponadto brak algorytmu do podziału kosztów stałych utrzymania budynku;
●oszczędności w budżecie Gminy powinny być generowane we wszystkich sektorach działania – nie można wszystkich braków rekompensować oszczędnościami na oświacie;
●przekształcenie przedszkola w niepubliczne powoduje wzrost kosztów dla rodziców – różnica wynosi ok.100 zł miesięcznie na dziecko – dla wielu mieszkańców jest to znacząca kwota – nie można budżetu gminy domykać, wyciągając środki z kieszeni mieszkańców;
C)Inne argumenty:
●duże zainteresowanie – mimo utworzenia przedszkola w Zgłobicach znaczna część dzieci ze Zgłobic nadal uczęszcza do naszego przedszkola;
●w przedszkolach publicznych oddziały nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci, a w niepublicznych nie ma określonej liczby i często jest ich więcej ze względów ekonomicznych;
●niepubliczne oddziały przedszkolne często są mieszane pod względem wiekowym -2, 5-6 lat w jednej grupie.

Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Publicznego Gimnazjum

Wyniki nauczania przemawiają na korzyść Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze:

●na przestrzeni ostatnich lat jest to jedno z lepszych Gimnazjów w Gminie Tarnów – dwa razy byliśmy Szkołą Sukcesu (statystyki mogą przedstawić Radni);
●uczniowie reprezentują gminę w olimpiadach i konkursach, osiągają świetne wyniki – 10 laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych z różnych przedmiotów, (szczegóły mogą podać nauczyciele poszczególnych przedmiotów);
●absolwenci gimnazjum są w czołówce uczniów klas licealnych – nie mają braków w stosunku do absolwentów innych dobrych tarnowskich gimnazjów;
●grudzień 2014r.- otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie „Małopolska Szkoła z Pasją”, jesteśmy społecznością znaną w rejonie, od lat co roku przyjeżdżają do nas poeci w ramach Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, gościliśmy Kanclerzy Kapituły- Cezarego Leżeńskiego i Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka;

B) Koszty funkcjonowania / utrzymania przemawiają na korzyść Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze:

●najniższy w Gminie koszt w przeliczeniu na jednego ucznia (radni dysponują danymi);
●podział na dwie placówki (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) powiększy koszt jednostkowy funkcjonowania – brak możliwości łączenia wspólnych zadań, np. stołówka, sekretariat, dyrektorzy, sala gimnastyczna;
●istnieje ryzyko przerzucania kosztów na Szkołę Podstawową, co pogorszy jej statystyki i kolejno będzie przedstawiona jako szkoła „droga w utrzymaniu” i będzie to powód do ewentualnej likwidacji;
●oszczędności w budżecie Gminy powinny być generowane we wszystkich sektorach działania – nie można wszystkich braków rekompensować oszczędnościami na oświacie, np. urząd, administracja itd.

C) Statystyka odejść do innych gimnazjów (poza rejon) przedstawia się niekorzystnie dla Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze z następujących powodów:

●uwzględnienia w statystykach uczniów z Białej, której położenie demograficzne naturalnie kieruje uczniów do tarnowskich gimnazjów;
●brak poparcia ze strony szkoły w Zgłobicach, które liczą na utworzenie Gimnazjum na swoim terenie;
●brak poparcia dla naboru ze strony Urzędu. P. Wójta lub P. Wicewójt, jak to miało miejsce w przypadku Woli Rzędzińskiej lub Tarnowca;
●odpływ uczniów ma miejsce nie do gimnazjów niepublicznych tylko do dwóch gimnazjów publicznych profilowanych(sportowego i językowego,które znajdują się w w bliskim sąsiedztwie naszego gimnazjum – ok. 2 km w odległości 2 km);
●Zgłobice nie mają szans na utworzenie gimnazjum – problemy własnościowe;

D) Inne argumenty:
●brak gimnazjum spowoduje odpływ dzieci ze szkoły podstawowej – niezwykle ważne jest, by zachować ciągłość edukacji od przedszkola do gimnazjum w ramach jednej miejscowości;
●jeśli doprowadzimy do likwidacji gimnazjum, kolejna będzie szkoła podstawowa, a brak szkół / przedszkoli w miejscowości spowoduje niechęć do osiedlania się w Zbylitowskiej Górze;
●celem istnienia szkoły jest EDUKACJA, a nie generowanie zysków – ta idea powinna przyświecać organizacji oświaty w Gminie – oświata jest jednym z celów statutowych Gminy;

●ubożenie społeczeństwa w Gminie – pracownikami szkół (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) są mieszkańcy Gminy, w przypadku likwidacji szkół zostaną zwolnieni bez gwarancji zatrudnienia;
●nierówne traktowanie nauczycieli pracujących w jednym budynku;
●W szkołach niepublicznych jest duża rotacja nauczycieli, często praca w takiej placówce jest traktowana jedynie jako forma dorobienia do zarobków w szkole publicznej-nauczyciel przychodzi tylko na kilka lekcji w tygodniu.
●nie we wszystkich szkołach respektowane są przepisy wynikające z kodeksu pracy. Doniesienia NIK – Najwyższej Izby Kontroli – wskazują na drastyczne różnice w wysokości pensji nauczycieli na terenie tej samej gminy i a w naszym przypadku – tej samej szkoły!!!!
Jest to łamanie 32 artykułu Konstytucji, który mówi, że wszyscy są równi wobec prawa i każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
●praca w szkole niepublicznej najczęściej wiąże się z zatrudnieniem na zlecenie na 10 miesięcy, „umowy śmieciowe” – są takie szkoły niepubliczne w Gminie Tarnów
Gorsza kadra, spadająca jakość nauczania, pedagodzy zarabiający połowę poprzedniej pensji, gminy omijające prawo – takie bywają efekty zamykania placówek oświatowych przez samorządy. Poszkodowane są dzieci.!!!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *