Wicewojewoda w gminie Tarnów

22 lutego 2016     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1337

Umocnienie brzegów Dunajca i Białej, budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa oraz połączenia autostrady A4 z drogą krajową nr 94, organizacja ruchu na skrzyżowaniu w Zgłobicach, realizacja programu „Rodzina 500+”, zwiększenie subwencji oświatowej, budowa parkingu przy Buczynie, wydatkowanie środków z „powodziówki” – to najważniejsze tematy, jakie poruszali samorządowcy z gminy Tarnów podczas spotkania z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem, które odbyło się w poniedziałek, 15 lutego w Urzędzie Gminy Tarnów.

Spotkanie rozpoczął wójt Grzegorz Kozioł, który podkreślił, że rozwój gminy ma miejsce w dużej mierze dzięki dobrej współpracy gminnego samorządu z władzami wojewódzkimi – zarówno państwowymi, jak i samorządowymi. – Myślę, że nadal będziemy wspólnie rozwiązywać problemy – konkludował. Józef Gawron komentując swoją dość częstą obecność w Tarnowie, podkreślał, że jest ona wynikiem podziału kompetencji pomiędzy wojewodą a jego dwoma zastępcami. – Moim zadaniem jest szczególną uwagę skupiać na Tarnowie – zaznaczał. – Jestem więc tutaj na roboczo. Chcę posłuchać o tych sprawach, które was bolą. Wiem, że takich spraw jest ogrom. Nie jest nam łatwo, bo w tym roku działamy na podstawie budżetu przygotowanego przez poprzedników, ale co tylko możemy będziemy próbować rozwiązywać – dodawał.

Następnie uczestnicy spotkania zwracali się do wojewody z ważnymi kwestiami. Problem umocnienia brzegu Dunajca w Zgłobicach i Zbylitowskiej Górze oraz lewoskrętu na drodze krajowej nr 94 poruszali Józef Jamróg i Bartosz Łaśko. Andrzej Prendota podjął temat zjazdu z autostrady oraz przedłużających się terminów modernizacji linii kolejowej. Maria Srebro zwracała uwagę na ilość środków potrzebnych gminie na realizację wypłat w ramach programu „Rodzina 500+”, sekretarz gminy Alicja Kusior – na problemy z funkcjonowaniem programu Empatia, a Mieczysław Kłósek – na konieczność zwiększenia subwencji oświatowej. Piotr Rybski zwracał się z prośbą o przeznaczenie środków na rozwiązanie problemu braku parkingu przy Buczynie w Zbylitowskiej Górze, a Marek Cichy wskazywał na konieczność umocnienia brzegu Białej i wyrażał obawy odnośnie uciążliwości osadnika popiołów – inwestycji planowanej przez Grupę Azoty. Henryk Solak zwracał uwagę na konieczność rozwiązania kwestii odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez dziki i bobry, natomiast Mariusz Tyrka apelował o możliwość poszerzania zakresu odbudowy dróg zniszczonych podczas powodzi, na przykład o budowę odwodnienia czy krawężników, aby można było zapobiec zniszczeniu tych dróg w przyszłości. Na tę sprawę jako priorytetową wskazywał również zastępca wójta Sławomir Wojtasik, podnoszący jednocześnie m. in. kwestię budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa czy przywrócenia lewoskrętu w Zgłobicach. W odpowiedzi na tę ostatnią kwestię w znacznym stopniu wyręczyła wicewodę obecna na spotkaniu radna wojewódzka Anna Pieczarka, która wyjaśniła, że interweniowała w tej sprawie w GDDKiA i uzyskała zapewnienie, że w tym roku GDDKiA przeznaczy środki na wykonanie projektu, zaś w przyszłym roku mogłaby nastąpić przebudowa skrzyżowania, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do ministra infrastruktury.

Na niektóre z poruszonych kwestii Józef Gawron odpowiadał na bieżąco, pozostałe przyjął do wiadomości, zapewniając samorządowców z gminy Tarnów, że tam, gdzie to tylko jest możliwe, podejmie stosowne działania. Na koniec podziękował wszystkim obecnym, podkreślając, że było to bardzo konkretne i merytoryczne spotkanie.

źródło: http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1428:spotkanie-z-wicewojewod

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *