Radni już pracują

23 grudnia 2014     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1982

Już praktycznie całkowicie ukonstytuowały się rady samorządu różnych szczebli – gminy powiatu i województwa. Radni, którzy zostali wybrani na inne stanowiska i zrezygnowali z mandatów mają już swoich następców. Podzielono się pracą w różnego rodzaju komisjach. Gmina Tarnów ma dwudziestu jeden radnych, ma też czterech przedstawicieli w Radzie Powiatu oraz dwoje radnych Sejmików Województwa Małopolskiego. Prezentujemy ich krótkie sylwetki.

Rada Gminy Tarnów

Zdjęcie Opis
marek_cichy_biala 122x157 Marek Cichy reprezentuje okręg wyborczy nr 2, w którego skład wchodzi miejscowość Biała oraz część Koszyc Małych, reprezentuje komitet wyborczy „Porozumienie Samorządowe”. Do Rady Gminy powrócił po przerwie, był bowiem gminnym radnym w latach 2002-2010. W bieżącej kadencji jest członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji do Spraw Rodziny. Ma 57 lat.
mare_cichy_km Marek Cichy został wybrany radnym przez mieszkańców Koszyc Małych zamieszkałych w okręg nr 3, reprezentuje własny komitet wyborczy. Jest prezesem miejscowego klubu sportowego, a od 2013 roku – sołtysem Koszyc Małych. Ma 46 lat. W Radzie Gminy Tarnów zasiada po raz pierwszy.
drwal 122x157 Grzegorz Drwal reprezentant komitetu wyborczego „Gmina dla mieszkańców” został wybrany radnym w okręgu nr 11 obejmującym część Tarnowca. Jest doświadczonym radnym – aktualnie rozpoczyna swoją czwartą kadencję. Jest członkiem Komisji Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców.
filar 123x157 Zbigniew Filar radny z Łękawki reprezentujący „Porozumienie Samorządowe” został wybrany przez mieszkańców okręgu nr 7. Aktualnie rozpoczyna swą drugą kadencję w Radzie Gminy Tarnów. Jest zastępcą przewodniczącego Komisji Budownictwa oraz członkiem Komisji do Spraw Rodziny. Jest najmłodszym z radnych – ma 32 lata.
a_glab 123x157 Andrzej Głąb został wybrany radnym w okręgu nr 9, który tworzą mieszkańcy wsi Radlna oraz Nowodworze. Jest bardzo dobrze znany mieszkańcom, bo od pięciu kadencji pełni funkcję sołtysa Nowodworza. Reprezentuje komitet wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”. Ma 53 lata, ale gminnym radnym został po raz pierwszy. Jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska.
jamrog 124x157 Józef Jamróg na swego radnego wybrali go mieszkańcy Zgłobic z okręgu wyborczego nr 21. Reprezentuje komitet Porozumienie Samorządowe. W Radzie Gminy nie jest nowicjuszem, bo gminnym radnym był już dwukrotnie, a w kadencji 2006-2010 przez dwa lata pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W bieżącej kadencji jest członkiem Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji do Spraw Rodziny oraz Komisji Rewizyjna. Ma 54 lata. Prze ostatnie trzy kadencje – sołtys Zgłobic.
 klosek 124x157 Mieczysław Kłósek gminnym radnym wybrany został w okręgu wyborczym nr 6 obejmującym miejscowość Jodłówka-Wałki reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. W Radzie Gminy zasiada nie po raz pierwszy, radnym był już bowiem w latach 2009-2010 oraz w ostatniej kadencji. Aktualnie jest Zastępcą Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny oraz członkiem Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska.
 czeslaw_kuta 122x157 Czesław Kuta w Radzie Gminy reprezentuje okręg nr 16 obejmujący część miejscowości Wola Rzędzińska. Mieszkańcy powierzyli mu mandat radnego bez glosowania, bowiem w tym okręgu wyborczym nie został zgłoszony inny kandydat. Radnym jest po raz pierwszy, reprezentuje KWW Porozumienie Samorządowe. Jest członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji do Spraw Rodziny. Ma 56 lat.
 lasko 127x157 Bartosz Łaśko radnym wybrany został z okręgu nr 20 obejmującego część miejscowości Zgłobice. Reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. Gminnym radnym był już w poprzedniej kadencji. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców. Ma 33 lata.
 mitera 122x157 Wiesława Mitera reprezentuje okręg nr 13, w którego skład wchodzi część miejscowości Wola Rzędzińska. Reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. W 2004 roku została wybrana Przewodniczącą Rady Gminy i funkcję tę pełniła nieprzerwanie przez kolejne dwie kadencje. Również i w aktualnej kadencji radni powierzyli jej tę funkcję. Już drugą kadencję jest też jedyną kobietą w Radzie Gminy. Uczestniczy w pracach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców.
 nowak 123x157 Jan Nowak gminnym radnym wybrany został w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym część miejscowości Tarnowiec jako reprezentant komitetu wyborczego Porozumienie Samorządowe. Również i w tej kadencji wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, a funkcję tę pełni nieprzerwanie od 2009 roku. Radnym jest trzecią kadencję, podobnie jak i sołtysem Tarnowca. Jest przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w Radzie Gminy – członkiem Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji do Spraw Rodziny.
 nytko 123x157 Mieczysław Nytko radnym został dzięki poparciu mieszkańców w Woli Rzędzińskiej, radnym został bez głosowania, był bowiem jedynym kandydatem w okręgu nr 12. Jako radny rozpoczyna już swoją szóstą kadencję. Reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. Od dwóch kadencji jest sołtysem w wolańskim sołectwie nr 1. W obecnej kadencji został wybrany przewodniczącym Komisji do Spraw Rodziny, członkiem Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, i Samorządu Mieszkańców. Ma 64 lata.
 zbigniew_partynski 122x157 Zbigniew Partyński swoim radnym wybrali go mieszkańcy okręg nr 17 obejmującego Zawadę. W Radzie Gminy reprezentuje Porozumienie Samorządowe. Gminnym radnym jest po raz pierwszy, ale posiada doświadczenie samorządowe, od 2008 roku jest bowiem sołtysem Zawady. Jest członkiem Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców. Ma 56 lat.
 prendota 123x157 Andrzej Prendota w okręgu wyborczym nr 14 obejmującym część Woli Rzędzińskiej został radnym bez głosowania był bowiem jedynym kandydatem na radnego. Jest doświadczonym samorządowcem jako radny gminy Tarnów rozpoczął właśnie swą czwartą kadencję. Reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. Jest członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców.
 rybski 122x157 Piotr Rybski został radnym w okręgu wyborczym nr 18 obejmującym część Zbylitowskiej Góry. Jest jednym z dłużej pracujących radnych – mandat pełni od 1998 roku czyli aktualnie rozpoczyna piątą kadencję. Reprezentuje komitet wyborczy Ziemia Tarnowska. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców. Ma 51 lat.
 sarad 123x157 Stanisław Sarad gminnym radnym został w okręg nr 1 obejmującym miejscowość Błonie. Cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców, gdyż radnym został bez głosowania będąc jedynym kandydatem na radnego w swoim okręgu. Ma bardzo duże doświadczenie samorządowe – był już nie tylko radnym gminnym, ale także radnym powiatowym. Reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. W bieżącej kadencji jest najstarszym gminnym radnym – ma 65 lat. Pracuje w Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji do Spraw Rodziny.
 andrzej_sepek 122x157 Andrzej Sępek radnym wybrany został w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym część miejscowości Koszyce Wielkie. Reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. Gminnym radnym został po raz pierwszy, niemniej jednak od lat zaangażowany był w pracę samorządową w ramach Rady Sołeckiej. Jest członkiem Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców. Ma 53 lata.
 skorka 120x157 Jan Skórka do Rady Gminy jako swego reprezentanta wybrali go mieszkańcy okręgu wyborczego nr 8: obejmującego miejscowość Poręba Radlna. Reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. W poprzedniej kadencji również był gminnym radnym, aktualnie jest członkiem Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji do Spraw Rodziny.
 solak 123x157 Henryk Solak w okręgu nr 15 obejmującym część Wola Rzędzińska był jedynym kandydatem, w zawiązku z czym mandat gminnego radnego objął bez głosowania. W Radzie Gminy reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. funkcję radnego pełni (z przerwami) już trzecią kadencję. Aktualnie jest przewodniczącym Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pracuje też w Komisji do Spraw Rodziny. Ma 58 lat.
 wojtarowicz 125x157 Eugeniusz Wojtarowicz mandat radnego uzyskał bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym część miejscowości Koszyce Wielkie. W Radzie Gminy reprezentuje komitet wyborczy Porozumienie Samorządowe. Mandat radnego sprawuje już czwartą kadencję, od 2006 roku nieprzerwanie jest też Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jest także członkiem dwóch komisji stałych: Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców. Ma 61 lat.
 zurek 121x157 Dariusz Żurek radnym gminnym został wybrany w okręg wyborczym nr 19 obejmujących część Zbylitowskiej Góry. Jest reprezentantem komitetu wyborczego Porozumienie Samorządowe. Mandat radnego sprawuje drugą kadencję, ale jest już doświadczonym samorządowcem, bowiem od roku 2007 jest sołtysem Zbylitowskiej Góry. Pracuje w Komisji Rewizyjnej oraz Komisja do Spraw Rodziny, jest także zastępcą przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Ma 50 lat.

Radni Powiatowi V kadencji

Zdjęcie Opis
 krystyna dudo 130x157 Krystyna Dudoń – w radzie Powiatu Tarnowskiego zastąpiła Sławomira Wojtasika, który pozostał zastępcą wójta gminy Tarnów. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach. Radną powiatową jest po raz pierwszy, wybrana została z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Mieszka w Woli Rzędzińskiej. Pracuje w Komisji ds. Planowania i Budżetu oraz Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Jest także przewodniczącą Komisji Stypendialnej. Mieszka w Woli Rzędzińskiej.
 jzef lazarowicz 140x157 Józef Lazarowicz – reprezentuje Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Od wielu lat dyrektor Publicznego Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej, obecnie Zespołu Szkół Publicznych. Doświadczony samorządowiec – był już zarówno radnym gminnym, jak i powiatowym. W minionej kadencji Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego. W bieżącej kadencji jest przewodniczącym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Mieszka w Woli Rzędzińskiej. Ma 54 lata.
 stelmach_tomasz 123x157 Tomasz Stelmach – reprezentuje Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. W Radzie Powiatu zasiada drugą kadencję, w poprzedniej był Przewodniczącym Klubu Radnych PiS, obecnie został wybrany Członkiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego. W bieżącej kadencji jest członkiem Komisji ds. Rozwoju Powiatu, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego. Jest mieszkańcem Koszyc Wielkich. Ma 39 lat.
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mariusz Tyrka jest doświadczonym pracownikiem samorządowym, od ośmiu lat w Urzędzie Gminy Tarnów szefuje referatowi gospodarki komunalnej. Wybrany został z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Radnym powiatowym jest już drugą kadencję, w poprzedniej kadencji był m. in. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Funkcję tę pełni zresztą również i w tej kadencji. Poza tym jest członkiem Komisji ds. Planowania i Budżetu. Mieszka w Nowodworzu. Ma 41 lat.

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego

Zdjęcie Opis
 pieczarka 104x157 Anna Pieczarka – jest doświadczonym pracownikiem samorządowym, dyrektorem Centrum Animacji Kulturalnej w gminie Tarnów oraz prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów. Znana jest z licznych wydarzeń kulturalnych, które od lat z powodzeniem realizuje w gminie. Miejsce w Sejmiku Województwa Małopolskiego zdobyła przebojem, zdobywając 14846 głosów. Reprezentuje Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Jest II wiceprzewodniczącą Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, bierze także udział w pracach Komisji Kultury. Mieszka w Koszycach Wielkich.
 kuta 104x157 Marcin Kuta w Sejmiku Województwa Małopolskiego zastąpił wybranego na prezydenta Tarnowa Romana Ciepielę. Od 2004 roku szefuje tarnowskiemu szpitalowi im. Szczeklika. Jest jego druga sejmikowa kadencja. Jest przewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia, a także członkiem Komisji Kultury, Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej. Wybrany został z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP. Ma 53 lata, jest mieszkańcem Tarnowca.

* * *

W imieniu gminnych radnych chciałabym podziękować za oddane głosy – mówi Wiesława Mitera, przewodnicząca rady Gminy Tarnów. W podobnym wypowiadają się również inni radni. – Liczba oddanych głosów świadczy o zaufaniu, jakim obdarzyli nas mieszkańcy – mówi Mariusz Tyrka. – W gminie Tarnów radnymi powiatowymi zostali wyłącznie przedstawiciele ugrupowań, które w ostatnim czasie rządziły w powiecie. To oznacza aprobatę prowadzonych przez nas działań – podkreśla Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu. – Jest nam miło, że będziemy dalej mogli pracować na rzecz naszej społeczności – dodaje Józef Lazarowicz. – Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanego we mnie zaufania zapewnia debiutująca w Radzie Powiatu Krystyna Dudoń. Swe podziękowania dla wyborców kierują również radni wojewódzcy. – Serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę – mówi Marcin Kuta. – Tak wysokie zaufanie i poparcie jakie otrzymałam w regionie, a zwłaszcza w gminie Tarnów nie tylko cieszy, ale przede wszystkim zobowiązuje. Dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść oraz godnie i skutecznie reprezentować  nasz region w sejmiku – podkreślaAnna Pieczarka.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *