Przedszkole w Zbylitowskiej Górze poprowadzi Małgorzata Simajchel

3 czerwca 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 9262

Jest już osoba, która od 1 września poprowadzi Niepubliczne Przedszkole w Zbylitowskiej Górze. Jest to Małgorzata Simajchel – nauczycielka bardzo dobrze znana lokalnej społeczności, pracowała bowiem jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Koszycach Małych.

Małgorzata Simajchel posiada osiemnastoletnie doświadczenie w pracy w szkole. Oprócz podstawowych obowiązków polonistki wykonywała wiele dodatkowych działań służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Niejednokrotnie była animatorką imprez kulturalnych, wyjazdów edukacyjnych i wycieczek krajoznawczych. Przez dziewięć lat organizowała coroczną imprezę kulturalną dla szkół na terenie gminy. Koordynowała szkolne projekty międzyprzedmiotowe. Jest autorką programu z zakresu edukacji europejskiej.

Przygotowywała uczniów do wielu konkursów na szczeblu szkolnym, gminnym oraz do konkursów kuratoryjnych. Efektem tych działań było uzyskanie przez uczniów tytułu laureata oraz finalisty. Cieszyła się dobrą opinią wśród uczniów i rodziców. Pełniła opiekę nad stażystami oraz praktykantami w zawodzie nauczyciela. Doskonale zna środowisko uczniów i ich potrzeby edukacyjne.

Od 2013 pracowała jako trener w edukacji. Szkoliła nauczycieli w powiecie tarnowskim, brzeskim, nowotarskim i krakowskim. Pracowała jako ekspert w projekcie związanym z przywództwem w oświacie. Przygotowała pracowników publicznych poradni, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych do wspomagania szkół od stycznia od 2015 roku.

Obecnie jest w trakcie akredytacji na coacha ICI. Jej pasją są innowacyjne metody w edukacji, wydobywanie potencjału i stwarzanie przestrzeni do rozwoju. Pracuje w Fundacji Inicjatyw Twórczych, która jest jedyną w regionie tarnowskim organizacją akredytowaną w programie Wolontariat Europejski  w ramach Erasmus+.  Koordynowała projekt „Odwaga – promocja zdrowego stylu życia”, w którym pracowała jako diet coach z grupą motywacyjną.

Wszystkie swoje dotychczasowe doświadczenia chce wykorzystać tworząc innowacyjną ofertę dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jako pedagog ma świadomość, że ten okres w życiu człowieka jest okresem najważniejszym i decydującym o jego przyszłym rozwoju.

– Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie pani Małgorzaty Simajchel pozwolą jej na przygotowanie znakomitej oferty edukacyjnej, co nie tylko zapewni rozwój tej placówce, ale przede wszystkim zagwarantuje dzieciom najwyższą jakość edukacji i wychowania – konkluduje wójt Grzegorz Kozioł.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *