Nowa Rada Gminy Tarnów 01-12-2014

10 grudnia 2014     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1305

Złożenie ślubowania, wybór przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących, ukonstytuowanie się komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej – to najważniejsze sprawy, którymi między innymi na swej pierwszej w nowej kadencji sesji zajęli się w poniedziałek, 1 grudnia gminni radni.

Do momentu wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadził radny Mieczysław Nytko, któremu pod nieobecność chorego Stanisława Sarada przypadła rola seniora. Na początku sesji wręczono podziękowania “za pracę w samorządzie Gminy Tarnów oraz wkład pracy dla wspólnego dobra” dotychczasowym radnym, którzy nie zostali wybrani na następną kadencję: Romanowi Szaremu, Zbigniewowi Gutowi oraz Januszowi Tadlowi. Następnie przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Blanka Czeszyk oraz jej zastępca Stanisław Kozioł, wraz z gratulacjami i życzeniami, wręczyli nowo wybranym radnym dokumenty potwierdzające ich wybór. Podobny dokument, potwierdzający z kolei wybór na wójta gminy otrzymał Grzegorz Kozioł. Zarówno radni, jak i wójt złożyli także stosowne ślubowanie.

Wybrano także przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Wyłoniono ich w głosowaniu tajnym. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Przewodniczącą Rady Gminy została Wiesława Mitera, a wiceprzewodniczącymi – Eugeniusz Wojtarowicz i Jan Nowak. Wszyscy troje byli jedynymi kandydatami zgłoszonymi do wyboru na te funkcje. Ważnym punktem obrad był wybór Komisji Rewizyjnej, której skład w bieżącej kadencji na wniosek Józefa Jamroga został zwiększony do pięciu osób. Znaleźli się w niej: Piotr Rybski, Dariusz Żurek, Bartosz Łaśko, Józef Jamróg i Marek Cichy z Białej. Z kolei w skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego weszli: Henryk Solak jako jej przewodniczący,Dariusz Żurek jako zastępca przewodniczącego, Marek Cichy z Białej, Marek Cichy z Koszyc Małych, Andrzej Sępek, Bartosz Łaśko, Czesław Kuta, Andrzej Prendota i Grzegorz Drwal. W Komisji do Spraw Rodziny znaleźli się:Mieczysław Nytko – przewodniczący, Mieczysław Kłósek – zastępca przewodniczącego, Jan Nowak, Henryk Solak, Czesław Kuta, Dariusz Żurek, Stanisław Sarad, Jan Skórka, Marek Cichy z Białej, Zbigniew Filar oraz Józef Jamróg. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców w tej kadencji tworzyć będą: Grzegorz Drwal – przewodniczący, Bartosz Łaśko – zastępca przewodniczącego, Eugeniusz Wojtarowicz, Andrzej Prendota, Piotr Rybski, Marek Cichy z Koszyc Małych, Zbigniew Partyński, Andrzej Sępek, Mieczysław Nytko, Andrzej Głąb, a także Wiesława Mitera. Nie zdecydowała natomiast na razie o wyborze swego przewodniczącego Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska, którą tworzą: Zbigniew Filar – zastępca przewodniczącego, Stanisław Sarad, Mieczysław Kłósek, Piotr Rybski, Jan Skórka, Mieczysław Nytko, Eugeniusz Wojtarowicz, Andrzej Głąb, Jan Nowak, Józef Jamróg oraz Zbigniew Partyński. Swego przewodniczącego nie wyłoniła na razie również Komisja Rewizyjna. W ostatnim punkcie sesji radni ustalili wynagrodzenie dla włodarza gminy.

Na sesji obecny był członek zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmach.

Następna sesja Rady Gminy Tarnów planowana jest w drugiej połowie grudnia.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *