Nie ma jasnego kryterium przekształcania szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów

21 lutego 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1012

 • Nie ma jasnego kryterium przekształcania szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów  np. wyniki nauczania, baza dydaktyczna, koszty na jednego ucznia ponoszone w stosunku do utrzymania budynku itp.
 • W gminie nie ma żadnego dokumentu strategicznego dotyczącego funkcjonowania oświaty
 • Brak raportu nt. funkcjonowania już przekształconych placówek kosztów ponoszonych przez gminę na inwestycje w te placówki
 • Przekształcenia w oświacie na terenie Gminy Tarnów mają charakter konsekwentny ale chaotyczny, nieprzemyślany, działanie doraźne, ad hoc. Stosowanie taktyki salami.
 • Nie ma analizy przyczyn odpływu uczniów do innych szkół
 • Prognoza naboru na podstawie wiadomości zasłyszanych od kogo?
 • Nierówna konkurencja w naborze do klas pierwszych, kupczenie i kuszenie uczniów np. prezentami to nienormalne i niemoralne
 • Rozdrobnienie sieci szkolnej w przypadku powstania niepublicznych gimnazjów przy przekształconych szkołach podstawowych. Już powstało gimnazjum w Zawadzie, bardzo prawdopodobne jest powstanie takich szkół w przyszłości w Błoniu czy Jodłowce-Wałkach. Nieoficjalne deklaracje niektórych radnych o planach powołania niepublicznego gimnazjum w Zgłobicach.
 • Gmina pozbywa się odpowiedzialności za oświatę i traktuje szkoły jako balast obciążający ją finansowo. Proponuje traktowanie szkolnictwa na zasadach liberalnego rynku. Czy szkoła to fabryka gwoździ?
 • Brak analizy funkcjonowania Zespołów Szkół pod względem kosztowym i jakościowym. Były one tworzone 7 lat temu dla ograniczenia kosztów i uporządkowania struktury organizacyjnej. Co się od tego czasu zmieniło?
 • W przypadku Zbylitowskiej Góry po powstaniu Niepublicznego Gimnazjum szczególnie istnieje ryzyko przerzucania kosztów na Szkołę Podstawową, co pogorszy jej wskaźniki finansowe i kolejno będzie przedstawiona jako szkoła „droga w utrzymaniu” i będzie to powód do ewentualnej likwidacji;
 • Oszczędności w budżecie Gminy powinny być generowane we wszystkich sektorach działania. Nie można wszystkich braków rekompensować oszczędnościami tylko na oświacie, np. urząd, administracja i najwyższa z możliwych pensja Pana Wójta, wydatki na efektowne ale niekonieczne działania (koncerty, zieleń wzdłuż dróg itd.)
 • Powstanie w Zbylitowskiej Górze niepublicznego ponadregionalnego gimnazjum raczej nie będzie w stanie ściągnąć innych uczniów niż nasze obwodowe, jeżeli jest inaczej to na jakiej podstawie wójt opiera swe twierdzenia.
 • Utworzenie niepublicznego gimnazjum w Zbylitowskiej Górze raczej wzmocni Gimnazjum w Koszycach WLK /być może umożliwi to nabór do dwóch klas pierwszych wsparty m.in poprzez finansowanie dojazdu przez gminę/ choć bardziej prawdopodobny jest odpływ uczniów do szkół tarnowskich choćby z powodu łatwiejszego i krótszego dojazdu do nich komunikacją miejską oraz możliwości kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Likwidacja publicznego przedszkola oznacza w praktyce wyższe koszty ponoszone przez rodziców wychowanków. W takie sytuacji będą oni poszukiwali miejsc w placówkach publicznych np. w Tarnowie (Mościcach). W konsekwencji dzieci te będą uczęszczać do szkół tarnowskich. Przecież mało prawdopodobny będzie powrót pierwszoklasisty do Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze, a tym bardziej do Gimnazjum. Taka zmiana, na zasadzie domina, zapoczątkuje gwałtowny odpływ uczniów także na poziomie szkoły podstawowej i w dłuższej perspektywie uwiąd tej placówki (mniejsza ilość dzieci, wzrost kosztów – placówka do przekształcenia lub likwidacji).
 • Wypowiedzi i obietnice wójta odnoszące się do gimnazjum niepublicznego brzmiały jakby w dalszym ciągu miał mieć na niego wpływ. Przecież po przekształceniu gmina nie będzie organem prowadzącym, więc wpływ na instytucję prowadzącą szkołę będzie w najlepszym przypadku bardzo ograniczony.
 • Teza, że w gimnazjum niepublicznym zostaną najlepsi nauczyciele jest fałszywa. Praktyka jest jednak taka, że nauczyciele w tego typu placówkach pracują więcej za mniejsze pieniądze (płace nauczycieli to praktycznie jedyna możliwa oszczędność). W tej sytuacji będą tam uczyć ci, którzy muszą (nie mają innej pracy) a i to do momentu gdy nie uda im się znaleźć np. pracy w szkole publicznej z zupełnie innymi płacami.
 • Obietnice co do wysokości płac nauczycielskich (wg tabeli ministra) w szkole niepublicznej są bezpodstawne – wójt nie będzie miał na nie wpływu, to nie on będzie zawierał umowy z nauczycielami ale organ prowadzący szkołę. Poza tym w przekształconej szkole będzie obowiązywał rachunek ekonomiczny – nikt nie będzie do niej dokładał z własnych pieniędzy.
 • Wójt odżegnuje się od wsparcia szkoły przy naborze. Przerzuca całą odpowiedzialność na dyrekcje. W domyśle zarzuca jej bezczynność i brak działań. Jednocześnie deklaruje wsparcie gimnazjum niepublicznego.
 • Likwidacja placówek publicznych oznaczać będzie także utratę pracy dla kilkudziesięciu nauczycieli i pracowników obsługi w zdecydowanej większości będących mieszkańcami Gminy Tarnów.

 

PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z NABOREM W NASZEJ SZKOLE:

 • Wskaźnik odpływu uczniów jest zawyżany przez osoby z Białej. Mimo, że należą one do naszego obwodu z przyczyn oczywistych (odległość, trudności komunikacyjne) wybierają inne gimnazja np. w Łęgu Tarnowskim.
 • Chłodna neutralność szkoły w Zgłobicach w kwestii naboru uczniów do gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, które liczą na utworzenie Gimnazjum na swoim terenie;
 • Spory odsetek uczniów z obwodu gimnazjum (zwłaszcza ze Zgłobic i Błonia) odchodzi do innych szkół już na poziomie szkoły podstawowej, ich powrót do gimnazjum byłby nielogiczny.
 • brak poparcia dla naboru ze strony Urzędu. P. Wójta lub P. W-ce wójt, jak to miało miejsce w przypadku Woli Rzędzińskiej lub Tarnowca;
 • odpływ uczniów ma miejsce nie do gimnazjów niepublicznych tylko do dwóch gimnazjów publicznych profilowanych (sportowego i językowego, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie naszego gimnazjum)
 • brak wsparcia finansowego dla naszej szkoły na dodatkowe zajęcia językowe lub sportowe (w przeciwieństwie do gimnazjów, które „odbierają nam uczniów”). Realizacja dodatkowych zajęć np. w ramach tzw. zajęć karcianych z języków może być wyłącznie ułomną protezą. Każdy pełnoetatowy nauczyciel ma obowiązek realizacji 2 godzin dodatkowych. Pozwala to zwiększyć ilość godzin języka angielskiego maksymalnie o 2 w grupie/oddziale tylko w jednej klasie. A co w pozostałych klasach? Zajęcia takie były prowadzone przez naszą koleżankę przez rok ale czy nie minęły już czasy Siłaczek?
 • Nawet wykorzystanie tzw. godzin karcianych nie pozwoli na konkurowanie z sąsiednimi gimnazjami pod względem ilości godzin poświęconych językom obcym.
 • celem istnienia szkoły jest EDUKACJA, a nie generowanie zysków – ta idea powinna przyświecać organizacji oświaty w Gminie – oświata jest jednym z celów statutowych Gminy nie można jej traktować w kategorii kosztów;
 • Edukacja Publiczna niestety musi kosztować bo to inwestycja w przyszłość w przeciwnym wypadku można się umówić że nauczyciele mogą pracować za przysłowiową złotówkę
 • nierówne traktowanie nauczycieli pracujących w jednym budynku różne formy zatrudnienia Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy będzie rodzić konflikty. Dotyczy Zbylitowskiej Góry.
 • Bardzo poważne problemy organizacyjne przy dwóch, tak różnie działających placówkach w jednym budynku. Rozdzielenie kosztów mediów, łączy internetowych, odpowiedzialności za ew. zniszczenia, wspólne sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka, utrzymanie budynku.

UWARUNKOWANIA POLITYCZNE:

 • Gdyby polski rząd ogłosił, że jest za prywatyzacją systemu szkolnego, to musiałby za to zapłacić polityczną cenę.
 • Procesy prywatyzacyjne zachodzą na szczeblu lokalnym poza szerszą kontrolą – głosowanie Rady Gminy jest tylko uzupełnieniem do Umowy Pana Wójta z podmiotem prowadzącym
 • Likwidacja karty nauczyciela, legalnie obowiązującego prawa, jest wykonywana przez Wójta pozademokratycznie na poziomie gminy
 • Urynkowienie sektora oświatowego może wbrew pozorom w niedalekiej przyszłości przynieść wiele kłopotów władzy państwowej w związku z obniżeniem jakości nauczania i  w przypadku bankructwa korporacji oświatowych bałagan po upadłości sprząta państwo.

Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Przedszkola Publicznego:

 • bardzo wysoka ocena przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i dobre przygotowanie do startu w szkole – świadczy o tym przenoszenie dzieci na „ostatni rok” do przedszkola w Zbylitowskiej Górze np. z  przedszkola prywatnego przy klasztorze
 • rodzice w przedszkolu publicznym nie ponoszą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,  płacą za każdą godzinę poza podstawą – 1 zł.
 • w przedszkolu niepublicznym podstawa programowa jest bezpłatna tylko dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym i zapisanych na 5 godzin, pozostałe dzieci dotyczy opłata stała ok. całkowite koszty 100 zł na dziecko;
 • możliwość obniżenia kosztów Przedszkola Publicznego w Zbylitowskiej Górze poprzez utworzenie czwartego oddziału – w roku szkolnym 2014 / 15 było zapotrzebowanie (odpowiednia ilość chętnych) na utworzenie 4 oddziałów  w przedszkolu – realizacja została zablokowana decyzją Wójta;
 • brak możliwości określenia rzeczywistych kosztów funkcjonowania przedszkola (także na potrzeby przejęcia przez stowarzyszenie) – czas funkcjonowania jest zbyt krótki, aby szacować koszty, ponadto brak algorytmu do podziału kosztów stałych utrzymania budynku te będą znane na koniec roku 2015;
 • przekształcenie przedszkola w niepubliczne powoduje wzrost kosztów dla rodziców – różnica wynosi ok.100 zł miesięcznie na dziecko – dla wielu mieszkańców jest to znacząca kwota – nie można budżetu gminy domykać, wyciągając środki z kieszeni mieszkańców;
 • duże zainteresowanie – mimo utworzenia przedszkola w Zgłobicach znaczna część dzieci ze Zgłobic nadal uczęszcza do naszego przedszkola;
 • w przedszkolach publicznych oddziały nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci, a w niepublicznych nie ma określonej liczby i często jest ich więcej ze względów ekonomicznych;
 • niepubliczne oddziały przedszkolne często są mieszane pod względem wiekowym -2, 5-6 lat w jednej grupie.
 • Naszym Publicznym przedszkolu własna kuchnia w niepublicznym możliwość dowożenia gotowych posiłków z cateringu czy to takie zdrowe a bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *