Drogowcy przygotowani na zimę.

24 listopada 2015     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1009

Drogowcy w gminie Tarnów są przygotowani na zimę. Wraz z pierwszym śniegiem na gminne drogi wyruszą służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie nawierzchni ulic. W bieżącym roku o dobre warunki na naszych drogach zadba dziewięciu wykonawców, zaopatrzonych w odśnieżarki i posypywarki. Stosowne umowy podpisano już dwa miesiące temu. Dzięki zamontowanym systemom GPS, które monitorują pracę sprzętu, wykonawcy są opłacani za faktycznie wykonana pracę, a nie za „pozostawanie w gotowości”. Wszelkie informacje jak i uwagi dotyczycące zimowego utrzymania dróg należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod numerami telefonów:  14 65 10 051, 14 62 85 833 lub u miejscowych sołtysów.

Jednocześnie przypominamy, iż za odśnieżanie dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg w Tarnowie: telefon (14) 621-17-54,  natomiast za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowie, całodobowy telefon dyżurny: 501-799-432.

Firma odpowiedzialna za utrzymanie dróg na terenie Zbylitowskiej Góry w sezonie zimowym 2015/2016

“TRANS-KOP” Mastalerz Michał Zbylitowska Góra ul.Prymasa Wyszyńskiego  59, tel: 502 321 517

źródło: www.gmina.tarnow.pl