Betonowa ścieżka rowerowa przy ulicy Skotnik (etap I) – 500 metrów – Przetarg.

5 maja 2017     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 1827

Przetarg na budowę ścieżek rowerowych w technologii betonowej przy drodze gminnej o nazwie ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra (etap I) na długości ok. 500 mb.


 1. Technologia wykonania nawierzchni betonowej:
  – wykonanie robót ziemnych i przygotowanie podbudowy,
  – ułożenie siatki zbrojeniowej,
  – wykonanie szalunków, na łukach szalunki elastyczne, układane zgodnie z parametrami łuków,
  – wylanie krawężnika na mokro /wraz ze ściekiem przykrawężnikowym, jeśli będzie wymagany na danym odcinku/,
  – wylanie ścieżki z betonu na mokro, wibrowanie betonu w trakcie wbudowania, po wypełnieniu przestrzeni między szalunkami lub krawężnikiem, należy wykonywać wibrowanie powierzchni za pomocą łaty wibracyjnej /beton w kolorze: ścieżka – stare złoto, zjazdy – bordo/,
  – wyrównanie powierzchni betonu po wibrowaniu i jej złagodzenie przy pomocy pac różnych szerokości, ruchami posuwistymi, podłużnymi / nie dopuszcza się zacierania nawierzchni betonu przez tzw. rajbowanie/,
  – szczotkowanie powierzchni betonu w celu jej uszorstnienia, czynność tę wykonać przy pomocy szczotek szer. ok. 50-70 cm, uzyskana tekstura rowków powinna wynosić ok. 1-1,5 mm, kierunek szczotkowania zgodny z kierunkiem odprowadzenia wody powierzchniowej,
  – wykonać szczeliny dylatacyjne nie rzadziej niż co 20 m, przecinając świeżą masę betonową na głębokość ok. 20 mm,
  – wykonać wygładzenie powierzchni po obu stronach dylatacji jak również przy szalunkach wyokrąglając jej krawędzie,
  – po wyschnięciu masy betonowej zagruntować szczelinę i uzupełnić ją elastyczną masą uszczelniającą.

Źródło: http://bip.gminatarnow.pl/index.php?id=101&p=915

Zdjęcia z realizacji ścieżki w takiej technologii przez Gminę Tarnów w Nowodworzu.

wjazdy bordo

ścieżka rowerowa betonowa

http://www.wesbud.pl/sciezka-rowerowa-w-nowodworzu/#prettyPhoto

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *