AUTOBUSY MPK z Tarnowa z dniem 31 grudnia przestaną kursować do Zbylitowskiej Góry –

17 grudnia 2020     admin     brak komentarzy     Zobaczyło: 907

Od 1 stycznia 2021 nowa komunikacja autobusowa w Gminie Tarnów

Od Nowego Roku transport zbiorowy na terenie gminy Tarnów będzie zorganizowany na nowych zasadach. Jak informowaliśmy, po prawie 20 latach współpracy, miasto Tarnów wypowiedziało definitywnie porozumienie w tej sprawie. Dotyczy to także gmin ościennych: Pleśnej i Lisiej Góry. Prowadzone od marca br. negocjacje, nie przyniosły żadnego pozytywnego rezultatu. Stanowisko władz miasta Tarnowa od samego początku było jednoznaczne w kwestii konieczności wprowadzenia nowych zasad rozliczeń komunikacji, skutkujących wysokimi podwyżkami dla gmin.

Przekaz władz miasta Tarnowa brzmiał: Jeżeli współpraca ma być kontynuowana od stycznia 2021 r., to bezwzględnie na nowych mocno wygórowanych warunkach finansowych. Nie ma żadnych szans, aby miasto ugięło się pod naciskiem podtarnowskich gmin i wróciło do starych zasad. Na potwierdzenie bezkompromisowego podejścia do wprowadzenia drastycznych podwyżek, w grudniu br. samorząd gminy Tarnów otrzymał ostateczną wersję warunków finansowych, z których jednoznacznie wynika, że dotychczasowy, roczny koszt komunikacji w naszej gminie, zwiększyłby się z kwoty ok. 3,3 mln złotych do gigantycznej kwoty prawie 6,6 mln złotych! Byłby on ponadto uzależniony od dochodowości poszczególnych linii, przy zmniejszonej liczbie tzw. wozokilometrów w stosunku do roku bieżącego. Kwota ta nie obejmuje również tzw. zaległej rekompensaty, czyli kolejnych nieuwzględnionych w tym rozliczeniu kosztów obciążających dodatkowo nasz budżet liczony w setkach tysięcy złotych! To oznacza coraz większe koszty, koszty i jeszcze raz koszty.
Postawione przez włodarzy miasta Tarnowa warunki zawierały jeszcze jedną bardzo istotną i niekorzystną dla naszych mieszkańców zmianę – skrócenie niektórych linii komunikacyjnych do utworzonych tzw. węzłów przesiadkowych. Dla linii nr 208,225 i 227 węzłem przesiadkowym na terenie miasta byłby przystanek Pułaskiego – Pętla, dla linii nr 213, 222, 224, 229 i 239 przystanek Kochanowskiego – Chyszowska, a dla linii nr 210 przystanek Szpital św. Łukasza.
Ze względu na fakt, że podczas negocjacji, miasto Tarnów cały czas prezentowało bezkompromisowe podejście, a radni jednoznacznie zobowiązali wójta do wypracowania optymalnego dla mieszkańców rozwiązania i zapewnienia komunikacji zbiorowej na terenie gminy w latach  następnych, władze gminy podjęły intensywne działania w celu wypracowania rozwiązań alternatywnych. Mowa o skorzystaniu z oferty współpracy z innymi niż tylko tarnowskie MPK przewoźnikami.Żmudne analizy, negocjacje, konsultacje z firmami przewozowymi, świadczącymi usługi w zakresie transportu zbiorowego, ale również z ekspertami i organizatorami publicznej komunikacji, doprowadziły ostatecznie do wyłonienia nowego operatora w zakresie świadczenia usług autobusowego, publicznego transportu zbiorowego na poszczególnych liniach na terenie gminy Tarnów od stycznia 2021 roku. Zawarta została umowa z nowym przewoźnikiem, wstępnie na okres jednego roku, w której, co najistotniejsze, będą zachowane dotychczasowe linie autobusowe, trasy oraz obowiązujące obecnie rozkłady jazdy. Połączenia będą realizowane na dotychczasowych trasach, z wyłączeniem przystanków, na użytkowanie których nowy przewoźnik nie uzyskał zgody Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

 Przystanki na które przewoźnik nie uzyskał zgody ZDiK:

– Tarnów, Szkotnik 01 – Plac,

– Tarnów, Krakowska 01 – Pl. Kościuszki (dotychczas korzystali z niego pasażerowie linii 210, 213, 222, 224, 229),

– Tarnów, Krakowska 03 – Pl. Popiełuszki (dotychczas korzystali z niego pasażerowie linii 213, 222, 224, 229 dla których nie będzie dostępny), pozostaje dostępny dla pasażerów linii 208, 225, 227,

– Tarnów, Matki Bożej Fatimskiej 01- Curie (dotychczas korzystali z niego pasażerowie linii 222, 229),

– Tarnów, Matki Bożej Fatimskiej 02- Curie (dotychczas korzystali z niego pasażerowie linii 222, 229),

– Tarnów, Pułaskiego 02 – Pętla (dotychczas korzystali z niego pasażerowie linii 208,225,227),

– Tarnów, Sikorskiego 01 – Świt (dotychczas korzystali z niego pasażerowie linii 210, 213, 222, 224, 229)

 
Nowe przystanki:

Tarnów, Sikorskiego 508.

Tarnów, Sitki 164

Co bardzo ważne, ceny biletów w naszej komunikacji pozostają bez zmian, a nowy wykonawca zobowiązany będzie również honorować wszelkie ustawowe uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz praktycznie wszystkie dotychczasowe ulgi lokalne.

Przewoźnik wprowadzi nowe bilety jednorazowe z możliwością zakupu u każdego kierowcy. Bilety okresowe natomiast będą do nabycia w nowym punkcie sprzedaży w Tarnowie przy ulicy Pułaskiego 7 (Jordan Group Biuro Podróży).
Dotychczasowe bilety jednorazowe i okresowe miejskiego przewoźnika MPK w Tarnowie nie będą respektowane od 1 stycznia 2021.Warto dodać, że autobusy nowego przewoźnika spełniają normy emisji spalin co najmniej EURO V, są niskopodłogowe lub niskowejściowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto posiadają sprawną i wydają klimatyzację oraz system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, są też wyposażone w czytelne, czołowe tablice elektroniczne.

Uwaga – na terenie gminy Tarnów przewozy będą realizowane pod nowymi numerami, których, dla ułatwienia, dwie cyfry zachowają dotychczasową numerację i będą poprzedzone literą T.


Nowy wykaz linii komunikacyjnych:

●             T03    Tarnów – Biała;

●             T08    Tarnów – Tarnowiec – Łękawka;

●             T10    Tarnów – Wola Rzędzińska – Jodłówka-Wałki;

●             T13    Tarnów – Koszyce Wielkie – Rychwałd;

●             T22    Tarnów – Koszyce Wielkie – Zgłobice;

●             T24    Tarnów – Zbylitowska Góra;

●             T25    Tarnów – Tarnowiec – Świebodzin;

●             T27    Tarnów – Tarnowiec – Zawada;

●             T29    Tarnów – Koszyce Wielkie – Zgłobice;

●             T39    Tarnów – Zgłobice – Szczepanowice.
Wprowadzenie nowego systemu komunikacji autobusowej na terenie gminy Tarnów może, zwłaszcza na początku, powodować pewne niedogodności. Wszyscy będziemy się go uczyć od początku. Naszych mieszkańców, którzy korzystają z usług transportu zbiorowego, prosimy o wyrozumiałość, ale i o współpracę. Opinie, sugestie i informacje prosimy kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonów 14 688 01 42, 43.

Konferencja prasowa w Urzędzie Gminy Tarnów, od prawej: wójt Pleśnej Józef Knapik, wójt Lisiej Góry, Arkadiusz Mikuła, wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Gminy Tarnów Sławomir Wojtasik Opublikowano: 16 grudzień 2020

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *